Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức - Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức tập 2 Bài 23

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 107, 108. Qua đó, giúp các em biết cách viết tên cơ quan, tổ chức theo đúng quy định.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức của Bài 23 Chủ đề Quê hương trong tôi theo chương trình mới cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết học.

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức Kết nối tri thức

Soạn Tiếng Việt 4 tập 2 Kết nối tri thức trang 107, 108

Câu 1

Nêu sự khác nhau về cách viết hoa tên người với tên cơ quan, tổ chức dưới đây:

Câu 1

Trả lời:

Tên người thì phải viết hoa các chữ cái đầu của từng chữ còn tên của các tổ chức thì viết hoa những chữ cái đứng đầu danh từ riêng.

Câu 2

Nhận xét cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức sau:

- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

- Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Trả lời:

Tên người thì phải viết hoa các chữ cái đầu của từng chữ còn tên của các tổ chức thì viết hoa những chữ cái đứng đầu danh từ riêng.

Câu 3

Trường hợp nào dưới đây viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức?

Trả lời:

a. Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn

b. Câu lạc bộ Tiếng Anh Tiểu học

Câu 4

Viết:

a. Tên tổ chức Đội của trường em.

b. Tên một cơ quan hoặc tổ chức mà em biết.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 05
  • Lượt xem: 72
  • Dung lượng: 123,5 KB
Sắp xếp theo