Văn mẫu lớp 8: Viết đoạn văn nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 4 đoạn văn mẫu lớp 8

Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 8: Viết đoạn văn nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục.

Đoạn văn nhận xét về phó máy và các thợ phụ
Đoạn văn nhận xét về phó máy và các thợ phụ

Nội dung bao gồm 4 đoạn văn mẫu lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết được đăng tải ngay sau đây.

Đề bài: Viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản.

Đoạn văn nhận xét về phó máy và các thợ phụ - Mẫu 1

Khi đọc đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”, tôi cảm thấy rất ấn tượng với nhân vật phó máy và các thợ phụ. Các nhân vật này đã được tác giả xây dựng những nét tính cách nổi bật. Phó may hiện lên là một người xảo quyệt, dối trá và đầy ranh mãnh. Khi ông Giuốc-đanh than phiền về đôi bít tất, chuyện bộ tóc giả, lông đính mũ rồi tới bộ lễ phục mới với bông hoa ngược. Phó may đã lợi dụng mong muốn học làm sang của ông để biện minh cho các việc làm sai trái của mình. Còn các thợ phụ thì là những kẻ nịnh hót. Họ liên tục gọi Giuốc-đanh là “ông lớn”, “cụ lớn”, “đức ông” cốt nhằm lấy lòng để xin tiền uống rượu. Các nhân vật trên đều có tính cách xấu xa, đáng phê phán.

Đoạn văn nhận xét về phó máy và các thợ phụ - Mẫu 2

Đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng, đặc biệt là nhân vật bác phó may và các thợ phụ nữa. Bác phó may hiện lên với vẻ ranh mãnh, dối trá với những hành động như may bít tất và đóng giày chật, may lễ phục với hoa ngược. Khi ông Giuốc-đanh phàn nàn về đôi bít tất bị chật, phó máy đã thản nhiên bão chữa rằng nó sẽ dãn ra. Cả lúc ông Giuốc-đanh hỏi về bộ lễ phục bị may ngược hoa, phó may lại nói rằng những người quý phái đều mặc như vậy. Bộ đồ phó may may ra còn rất lố bịch nhưng lại nói rằng quý tộc mặc như vậy vì nắm thóp được ông Giuốc-đanh muốn làm quý tộc. Còn đối với các thợ phụ lại là những kẻ nịnh hót, hàm tiền. Họ gọi Giuốc-đanh là “ông lớn”, “cụ lớn” rồi đến cả “đức ông” vì biết ông thích được gọi như vậy. Mục đích là khiến cho ông Giuốc-đanh vui, để cho họ ít tiền để uống rượu. Các nhân vật trên đều có những tính xấu, đáng phê phán và tránh xa.

Đoạn văn nhận xét về phó máy và các thợ phụ - Mẫu 3

Trong đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”, nhân vật phó máy và các thợ phụ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Khi ông Giuốc-đanh than phiền về đôi bít tất, chuyện bộ tóc giả, lông đính mũ rồi tới bộ lễ phục mới với bông hoa ngược. Thì phó may may đã lợi dụng mong muốn học làm sang của ông để biện minh cho các việc làm sai trái của mình. Còn các thợ phụ thì gọi ông Giuốc-đanh là “ông lớn”, “cụ lớn”, “đức ông” cốt để nịnh nọt, lấy lòng nhằm xin tiền uống rượu. Có thể thấy rằng, các nhân vật này đều hiện lên với vẻ giả tạo, dối trá và ranh mãnh.

Đoạn văn nhận xét về phó máy và các thợ phụ - Mẫu 4

Khi đọc đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”, tôi nhận thấy không chỉ ông Giuốc-đanh có tính xấu, mà cả bác phó may và các thợ phụ nữa. Trước tiên, phó may hiện lên với vẻ ranh mãnh, dối trá với những hành động như may bít tất và đóng giày chật, may lễ phục với hoa ngược. Khi ông Giuốc-đanh phàn nàn về đôi bít tất bị chật, phó máy đã thản nhiên bão chữa rằng nó sẽ dãn ra. Hay lúc ông Giuốc-đanh hỏi về bộ lễ phục bị may ngược hoa, phó may lại nói rằng những người quý phái đều mặc như vậy. Bộ đồ phó may may ra còn rất lố bịch nhưng lại nói rằng quý tộc mặc như vậy vì nắm thóp được ông Giuốc-đanh muốn làm quý tộc. Tiếp đến, các thợ phụ đi theo phó may cũng không khá hơn, khi vào thử đồ cho ông Giuốc-đanh đã thể hiện rõ bản chất hám tiền. Họ đã nịnh nọt ông Giuốc-đanh bằng loạt danh xưng cao quý như “ông lớn”, “cụ lớn” rồi đến cả “đức ông”. Mục đích của họ là khiến cho ông Giuốc-đanh vui, cho họ ít tiền để uống rượu. Như vậy, có thể thấy rằng, phó may và các thợ phụ quả là những người tham lam, thủ đoạn.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 1.149
  • Dung lượng: 23,9 KB
Tìm thêm: Văn mẫu lớp 8
Sắp xếp theo