Toán lớp 4 Bài 78: Ôn tập phân số và các phép tính Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 76, 77

Giải Toán lớp 4 Bài 78: Ôn tập cuối năm - Ôn tập phân số và các phép tính giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 76, 77.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 78 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Ôn tập phân số và các phép tính sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 76, 77 - Luyện tập

Bài 1

Chọn ý trả lời đúng.

a) \frac{4}{7} của hình chữ nhật đã được tô màu có nghĩa là:

A. Chia hình chữ nhật thành 7 phần, tô màu 4 phần
B. Chia hình chữ nhật thành 7 phần bằng nhau, tô màu 4 phần
C. Chia hình chữ nhật thành 4 phần, tô màu 7 phần
D. Chia hình chữ nhật thành 4 phần bằng nhau, tô màu 7 phần.

b) Phân số 6 8 bằng phân số nào dưới đây:

A. \frac{4}{3}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{15}{25}

D. \frac{6}{4}

Lời giải:

a) B

b) B

Bài 2

Viết 1 phân số:

a) Bé hơn 1

b) Lớn hơn 1

c) Bằng 1

Lời giải:

a) \frac{2}{3}

b) \frac{3}{2}

c) \frac{3}{3}

Bài 3

Sắp xếp các số \frac{7}{6};\frac{2}{3};\frac{3}{2}; 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

\frac{2}{3}, 1 , \frac{7}{6}, \frac{3}{2}

Bài 4

Tính:

a) \frac{5}{14} + \frac{1}{7}

\frac{1}{2} - \frac{1}{6}

\frac{5}{12} - \frac{1}{4}

\frac{26}{35} + \frac{2}{5}

b. \frac{4}{21}*\frac{9}{8}

\frac{1}{8}*2

\frac{2}{3}:\frac{1}{12}

\frac{18}{27}:1

Lời giải:

a) \frac{5}{14} + \frac{1}{7} = \frac{5}{14} + \frac{2}{14}= \frac{1}{2}

\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}

\frac{5}{12} - \frac{1}{4} = \frac{9}{14}

\frac{26}{35} + \frac{2}{5} = \frac{8}{7}

b. \frac{4}{21}*\frac{9}{8} = \frac{3}{14}

\frac{1}{8}*2 = \frac{2}{8} =\frac{1}{4}

\frac{2}{3}:\frac{1}{12} = 8

\frac{18}{27}:1=\frac{18}{27}

Bài 5

Số?

a) \frac{3}{8} - ... = 0

b) ... x \frac{2}{9} = 2

c) ... : \frac{15}{17} = 0

Lời giải:

a) \frac{3}{8} - \frac{3}{8} = 0

b) 9 x \frac{2}{9} = 2

c) 0 : \frac{15}{17} = 0

Bài 6

Tính:

a. (\frac{3}{4}+\frac{4}{8})*\frac{17}{18}

b. \frac{2}{3}*\frac{5}{8} - \frac{1}{2}*\frac{5}{8}

Lời giải:

a. (\frac{3}{4}+\frac{4}{8})*\frac{17}{18} = \frac{17}{36}

b. \frac{2}{3}*\frac{5}{8}-\frac{1}{2}*\frac{5}{8}=\frac{5}{8}

Bài 7

Buổi sáng và buổi chiều Vân uống 2 l nước. Biết buổi chiều Vân uống nhiều hơn buổi sáng \frac{1}{4} l nước. Hỏi mỗi buổi Vân uống bao nhiêu l nước?

Lời giải:

Số nước Vân uống trong buổi chiều:

(2+\frac{1}{4}):2=\left(\frac{8}{4}+\frac{1}{4}\right):\frac{2}{1}=\frac{9}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{9}{8} (l nước)

Số nước Vân uống buổi sáng là:

\frac{9}{8}−\frac{1}{4}=\frac{9}{8}−\frac{2}{8}=\frac{9-2}{8}=\frac{7}{8}(l nước)

Vậy, buổi sáng Vân uống \frac{9}{8} l nước, buổi chiều Vân uống \frac{7}{8}l nước.

Bài 8

Câu nào đúng, câu nào sai?

Toàn bộ học sinh lớp 4D trong bức tranh dưới đây đã tham dự Ngày hội làm việc tốt.

a) Lớp 4D có tất cả 32 học sinh.

b) \frac{1}{4} số học sinh lớp 4D tham gia trồng cây xanh.

c) Một nửa số học sinh lớp 4D làm vệ sinh môi trường.

d) Số học sinh trồng cây gấp \frac{3}{2} lần số học sinh chăm sóc người già.

Bài 8

Lời giải:

Câu a) đúng.

Câu b) sai. Vì \frac{1}{4}× 32 = 8 học sinh mà trong tranh có 9 học sinh tham gia trồng cây.

Câu c) sai. Vì số học sinh vệ sinh môi trường là 17 học sinh.

Mà một nửa lớp là: 32 : 2 = 16 người.

Câu d) sai. Có 9 học sinh trồng cây, 6 học sinh chăm người già.

Số học sinh trồng cây gấp \frac{9}{6}=\frac{3}{2} lần số học sinh chăm người già.

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 25
  • Lượt xem: 3.315
  • Dung lượng: 167,2 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo