Toán lớp 4 Bài 50: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 21

Giải Toán lớp 4 Bài 50: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 21.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 50 Chủ đề 3: Các phép tính với số tự nhiên cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 21 - Thực hành

Đặt tính rồi tính:

a, 240 : 30

5150 : 50

b, 1800 : 90

69800 : 20

Lời giải:

a, 240 : 30 = 8

5150 : 50 = 103

b, 1800 : 90 = 20

69800 : 20 = 3490

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 21 - Luyện tập

Bài 1

Số?

a, 120 phút = ... giờ

1080 phút = ... giờ

b, 300 giây = ... phút

3600 giây = ... phút = ... giờ

Lời giải:

a, 120 phút = 2 giờ

1080 phút = 18 giờ

b, 300 giây = 5 phút

3600 giây = 60 phút = 1 giờ

Bài 2

Một số chia cho một tích

a, Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức

A, 24 : (3 x 2)

B, 24 : 3 : 2

C, 24 : 2 : 3

b, Số?

720 : 60

= 720 : ( ? x 6)

= (720 : ?) : 6

= ? : 6

= ?

C, Tính (theo mẫu)

450 : (5 x 3)

9000 : (9 x 2)

Lời giải:

a) 24 : (3 × 2) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Ba biểu thức A, B, C đều có giá trị bằng 4

Vậy Biểu thức A = biểu thức B = biểu thức C

b) 720 : 60 = 720 : ( 10 × 6)

= (720 : 10) : 6

= 72 : 6 = 12

c) 450 : (5 × 3) = 450 : 5 : 3

= 90 : 3 = 30

9 000 : (9 × 2) = 9 000 : 9 : 2

= 1 000 : 2 = 500

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21
  • Lượt xem: 2.151
  • Dung lượng: 69,6 KB
Sắp xếp theo