Toán lớp 4 Bài 30: Đo góc - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 69, 70

Giải Toán lớp 4 Bài 30: Đo góc - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 69, 70.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 30 Chủ đề 2: Số tự nhiên cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 70 - Thực hành

Bài 1

Nói theo mẫu

Mẫu:

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Góc vuông đỉnh I; cạnh IH, IK có số đo bằng 90o

Bài 1

Góc tù đỉnh O; cạnh OP, OQ có số đo lớn hơn 90o

Bài 1

Góc bẹt đỉnh T cạnh TS, TU có số đo bằng 180o

Bài 2

Thực hiện các động tác tạo hình các loại góc đã học.

Bài 2

Lời giải:

Học sinh thực hành tạo các góc theo hình.

Bài 2

Bài 3

a) Đo các góc dưới đây bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi góc.

b) Trong các góc vừa đo, góc nào là: góc nhọn, góc vuông, góc từ, góc bẹt?

Bài 3

Lời giải:

a) Em thực hành đo từng góc bằng thước đo góc, thu được kết quả như sau:

Góc đỉnh B; cạnh BC, BA có số đo bằng 120o

Góc đỉnh E; cạnh EG, ED có số đo bằng 90o

Góc đỉnh M; cạnh MK, MH có số đo bằng 180o

Góc đỉnh O; cạnh OY, OX có số đo bằng 60o

b) Trong các góc vừa đo:

Góc vuông là: Góc đỉnh E; cạnh EG, ED có số đo bằng 90o

Góc nhọn là: Góc đỉnh O; cạnh OY, OX có số đo bằng 60o

Góc tù là: Góc đỉnh B; cạnh BC, BA có số đo bằng 120o

Góc bẹt là: Góc đỉnh M; cạnh MK, MH có số đo bằng 180o

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 70 - Luyện tập

Trong các góc dưới đây, góc nào là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?

Luyện tập

Lời giải:

Góc nhọn là: Góc đỉnh B, góc đỉnh C

Góc vuông là: Góc đỉnh A, góc đỉnh D

Góc tù là: Góc đỉnh E

Góc bẹt là: Góc đỉnh H

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 1.282
  • Dung lượng: 501,7 KB
Sắp xếp theo