Toán lớp 4 Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 21, 22

Giải Toán lớp 4 trang 21, 22 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) của Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung.

Giải SGK Toán 4 trang 21, 22 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 21, 22 - Thực hành

Bài 1

Số?

Bài 1

Lời giải:

a) 8 cái bánh: 2 hộp

4 cái bánh: 1 hộp

12 cái bánh: 3 hộp

b) 18 cái bánh: 3 hộp

6 cái bánh: 1 hộp

12 cái bánh: 2 hộp

Bài 2

Nói theo mẫu

Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa. Hỏi có 50 bông hoa thì cắm được bao nhiêu bình hoa như thế?

Bài 2

Lời giải:

a) Tìm số quả hồng được xếp trên 1 đĩa. Sau đó tìm số đĩa để xếp 56 quả hồng.

7 quả hồng được xếp trên 1 đĩa. 56 quả hồng xếp được 8 đĩa.

b) Tìm số bạn trong 1 nhóm. Sau đó tìm số nhóm chia được từ 32 bạn.

1 nhóm có 4 bạn. 32 bạn chia được 8 nhóm.

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 22 - Luyện tập

Bài 1

Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều được bao nhiêu bao như thế?

Bài 1

Lời giải:

Bài giải

Mỗi bao chứa số ki-lô-gam gạo là:

35 : 7 = 5 (kg)

50 kg gạo thì chia được vào số bao là:

50 : 5 = 10 (bao)

Đáp số: 10 bao

Bài 2

Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?

Tóm tắt

15 bạn: 3 hàng

35 bạn: ...?... hàng

Lời giải:

Số bạn trong mỗi hàng là:

15 : 3 = 5 (bạn)

35 bạn thì đứng thành số hàng là:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Tóm tắt

72 cái bàn: 9 xe

56 cái bàn: ... xe

Bài 3

Lời giải:

Đề bài: Có 72 cái bàn được xếp vào 9 xe. Hỏi có 56 cái bàn thì xếp được vào mấy xe như thế?

Bài giải

Mỗi xe có số cái bàn là:

72 : 9 = 8 (cái bàn)

Số xe để xếp 56 cái bàn là:

56 : 9 = 7 (xe)

Đáp số: 7 xe.

Chia sẻ bởi: 👨 Minh Ánh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 34
  • Lượt xem: 857
  • Dung lượng: 164,3 KB
Sắp xếp theo