Toán lớp 4 Bài 62: Phân số bằng nhau Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 47, 48

Giải Toán lớp 4 Bài 62: Phân số bằng nhau giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 47, 48.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 62 Chủ đề 4: Phân số cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 47 - Thực hành

Viết theo mẫu

a. \frac{2}{3} = \frac{2*...}{3*....}

b.\frac{4}{6} = \frac{4:2}{6:} = \frac{...}{...}

c. \frac{6}{9} = \frac{6:...}{9:...} = \frac{...}{...}

Lời giải:

a. \frac{2}{3} = \frac{2*3}{3*3} = \frac{6}{9}

b. \frac{4}{6} = \frac{4:2}{6:2} = \frac{2}{3}

c. \frac{6}{9} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 48 - Luyện tập

Bài 1

Số?

a. \frac{1}{3} = \frac{5}{...}

\frac{2}{3} = \frac{...}{8}

\frac{12}{16} = \frac{3}{...}

\frac{15}{20} = \frac{...}{4}

b. \frac{7}{...} = \frac{1}{2}

\frac{4}{...} = \frac{12}{27}

\frac{...}{15} = \frac{2}{3}

\frac{...}{5} = \frac{18}{45}

Lời giải:

a. \frac{1}{3} = \frac{5}{15}

\frac{2}{3} = \frac{12}{8}

\frac{12}{16} = \frac{3}{4}

\frac{15}{20} = \frac{3}{4}

b. \frac{7}{14} = \frac{1}{2}

\frac{4}{9} = \frac{12}{27}

\frac{10}{15} = \frac{2}{3}

\frac{2}{5} = \frac{18}{45}

Bài 2

Số?

\frac{1}{2} = \frac{2}{...} = \frac{3}{...} = \frac{4}{...} = \frac{5}{...} = \frac{9}{...}

Lời giải:

\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{9}{12}

Bài 3

Tìm các phân số bằng nhau trong các phấn số sau:

\frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{9}{8}; \frac{9}{12}; \frac{6}{9}

Lời giải:

\frac{2}{3} = \frac{6}{9}

\frac{3}{4} = \frac{9}{12}

Bài 4

Số?

a.

Bài 4

b) Mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên ... lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh.

Lời giải:

a,

Số bị chia

24

48

8

Số chia

6

12

2

Thương

4

4

4

b, Mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên 2 lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh.

Bài 5

Mỗi hình dưới đây được chia thành các phần bằng nhau, \frac{2}{3} của những hình nào đã được tô màu?

Bài 5

Lời giải:

Hình 1, Hình 3 và Hình 4

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 18
  • Lượt xem: 1.627
  • Dung lượng: 120,4 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo