Toán lớp 4 Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 22, 23

Giải Toán lớp 4 Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 22, 23.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 51 Chủ đề 3: Các phép tính với số tự nhiên cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 22 - Thực hành

Ước lượng thương của các phép chia sau:

a, 56 : 23

84 : 32

77 : 18

68 : 59

b, 695 : 75

110 : 36

167 : 87

292 : 41

Lời giải:

a, 56 : 23 = 2

84 : 32

Làm tròn các số 84 và 32 đến hàng chục ta được 80 và 30

Thử với thương là 3: 32 x 3 = 94 > 84 nên 3 không là thương

Thử với thương là 2: 32 x 2 = 64 < 84

Vậy thương của phép chia 84 : 32 là 2

77 : 18

Làm tròn các số 77 và 18 đến hàng chục ta được 80 và 20

Thử với thương là 4: 18 x 4 = 72 < 77

Vậy thương của phép chia 77 : 18 là 4

68 : 59

Làm tròn các số 68 và 59 đến hàng chục ta được 70 và 60

Thử với thương là 1: 59 x 1 = 59 < 68

Vậy thương của phép chia 68 : 59 là 1

b, 695 : 75

Làm tròn các số 695 và 75 đến hàng chục ta được 700 và 80

Thử với thương là 10: 75 x 10 = 750 > 695 nên 10 không là thương

Thử với thương là 9: 75 x 9 = 675 < 695

Vậy thương của phép chia 695 : 75 là 9

110 : 36

Làm tròn số 36 đến hàng chục ta được 40

Thử với thương là 3: 36 x 3 = 108 < 110

Vậy thương của phép chia 110 : 36 là 3

167 : 87

Làm tròn các số 167 và 87 đến hàng chục ta được 170 và 90

Thử với thương là 2: 87 x 2 = 174 > 167 nên 2 không là thương

Thử với thương là 1: 87 x 1 = 87 < 167

Vậy thương của phép chia 167 : 87 là 1

292 : 41

Làm tròn các số 292 và 41 đến hàng chục ta được 290 và 40

Thử với thương là 8: 41 x 8 = 328 > 292 nên 8 không là thương

Thử với thương là 7: 41 x 7 = 287 < 292

Vậy thương của phép chia 292 : 41 là 7

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 23 - Luyện tập

Bài 1

Một trường tiểu học cần thuê một số xe ô tô để chở hết 232 học sinh lớp 4 đi tham quan.

a, Nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất ... xe

b, Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất ... xe

Lời giải:

Một trường tiểu học cần thuê một số xe ô tô để chở hết 232 học sinh lớp 4 đi tham quan.

a, Nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 6 xe

b, Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 9 xe

Bài 2

Một tổng chia cho một số

a, Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức

(63 + 49) : 7 .... 63 : 7 + 49 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả với nhau.

b, Tính

(48 + 24) : 4

(81 + 27) : 9

(600 + 90 + 3) : 3

Lời giải:

a) (63 + 49) : 7 = 112 : 7 = 16

63 : 7 + 49 : 7 = 9 + 7 = 16

Vậy (63 + 49) : 7 = 63 : 7 + 49 : 7

b) (48 + 24) : 4 = 48 : 4 + 24 : 4

= 12 + 6

= 18

(81 + 27) : 9 = 81 : 9 + 27 : 9

= 9 + 3

= 12

(600 + 90 + 3) : 3 = 600 : 3 + 90 : 3 + 3 : 3

= 200 + 30 + 1

= 231

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 18
  • Lượt xem: 2.982
  • Dung lượng: 96,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo