Toán lớp 4 Bài 64: Em làm được những gì? Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 51

Giải Toán lớp 4 Bài 64: Em làm được những gì? giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 51.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 64 Chủ đề 4: Phân số cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 51 - Luyện tập

Bài 1

Số?

a.\frac{1}{3} = \frac{12}{...}

b. \frac{3}{4} = \frac{...}{24}

c. \frac{...}{12}= \frac{5}{3}

d. \frac{4}{...} = \frac{40}{210}

Lời giải:

a. \frac{1}{3} = \frac{12}{36}

b.\frac{3}{4} = \frac{18}{24}

c. \frac{20}{12}= \frac{5}{3}

d. \frac{4}{21} = \frac{40}{210}

Bài 2

Rút gọn các phân số:

a. \frac{35}{60}

b. \frac{14}{18}

c. \frac{15}{48}

d. \frac{27}{18}

e. \frac{90}{70}

Lời giải:

a. \frac{35}{60} = \frac{7}{12}

b. \frac{14}{18} = \frac{7}{9}

c. \frac{15}{48} = \frac{5}{16}

d. \frac{27}{18} = \frac{5}{16}

e. \frac{90}{70} = \frac{9}{7}

Bài 3

Viết phấn số tối giản chỉ phần tô màu trong mỗi hình.

Bài 3

Lời giải:

a. \frac{1}{4}

b. \frac{1}{3}

c. \frac{1}{2}

d. \frac{2}{3}

e. \frac{3}{4}

Bài 4

Trong mỗi hình dưới đây, một số hình vẽ đã được tô màu:

Bài 4

a) Viết phân số chỉ phần đã tô ở mỗi hình

b) Rút gọn các phân số đó

Lời giải:

a. Hình 1: \frac{6}{9}

Hình 2: \frac{9}{15}

Hình 3: \frac{6}{10}

Hình 4: \frac{8}{12}

b. Hình 1: \frac{6}{9} = \frac{2}{3}

Hình 2: \frac{9}{15} = \frac{3}{5}

Hình 3: \frac{6}{10} = \frac{3}{5}

Hình 4: \frac{8}{12} = \frac{2}{3}

Bài 5

Viết phân số có tử số là số tự nhiên lớn nhất có một chữ số, mẫu số là số tự nhiên bé nhất có hai chữ số. Phân số này có phân số tối giản không? Tại sao?

Lời giải:

Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 9

Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số là 10

Vậy phân số cần tìm là \frac{9}{10}

Phân số này có là phân số tối giản vì tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

Bài 6

Các phân số sau có bằng nhau không? Tại sao?

\frac{4}{6}, \frac{8}{12}, \frac{10}{15}, \frac{14}{21}

Lời giải:

\frac{4}{6}=\frac{4: 2}{6: 2}=\frac{2}{3} ; \quad \frac{8}{12}=\frac{8: 4}{12: 4}=\frac{2}{3}

\frac{10}{15}=\frac{10: 5}{15: 5}=\frac{2}{3} ; \quad \frac{14}{21}=\frac{14: 7}{21: 7}=\frac{2}{3}

Vậy các phân số đã cho bằng nhau.

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 3.277
  • Dung lượng: 132 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo