Toán lớp 4 Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 30, 31

Giải Toán lớp 4 Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 30, 31.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 30 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 13 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 31 - Thực hành

Bài 1

Số?

a) 75 + 318 = 318 + ...?...

b) 467 + 5 924 = ...?... + 467

c) 66 + ...?... = 8 627 + 66

d) ...?... + 18 436 = 18 436 + 54

Lời giải:

a) 75 + 318 = 318 + 75

b) 467 + 5 924 = 5 924 + 467

c) 66 + 8 627 = 8 627 + 66

d) 54 + 18 436 = 18 436 + 54

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện

Mẫu: 17 + 148 + 32 + 83 = (17 + 83) + (148 + 32)

= 100 + 180

= 280

a) 24 + 17 + 26

b) 80 + 310 + 120

c) 34 + 140 + 60 + 16

Lời giải:

a) 24 + 17 + 26 = (24 + 26) + 17

= 50 + 17

= 67

b) 80 + 310 + 120 = (80 + 120) + 310

= 200 + 310

= 510

c) 34 + 140 + 60 + 16 = (34 + 16) + (140 + 60)

= 50 + 200

= 250

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 31 - Luyện tập

Bài 1

>, <, =

a) 2 022 + 1 975 ...?... 1 975 + 2 022

b) 2 022 + 1 975 ...?... 1 975 + 2020

c) 2 022 + 1 975 ...?... 1 977 + 2 022

d) 2 022 + 1 975 ...?... 2 025 + 1 972

Lời giải:

a) 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022

b) 2 022 + 1 975 > 1 975 + 2020

c) 2 022 + 1 975 < 1 977 + 2 022

d) 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Bài 2

Thay ...?... bằng số hoặc chữ thích hợp

a) m + n = ...?... + m

b) a + 0 = ...?... + a = ...?...

Lời giải:

Dựa vào tính chất giao hóa của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không tay đổi.

Em điền được như sau:

a) m + n = n + m

b) a + 0 = 0 + a = a

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg

b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km

c) 2 500ℓ + 2 900ℓ + 2 100ℓ+ 2 500ℓ

Lời giải:

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg = 3 kg + (30 kg + 270 kg)

= 3 kg + 300 kg

= 303 kg

b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km

= (320 km + 680 km) + (32 km + 68 km)

= 1 000 km + 100 km

= 1 100 km

c) 2 500ℓ + 2 900ℓ + 2 100ℓ + 2 500ℓ

= (2 500ℓ + 2 500ℓ) + (2 900ℓ + 2 100ℓ)

= 5 000ℓ + 5 000ℓ

= 10 000ℓ

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 27
  • Lượt xem: 5.292
  • Dung lượng: 80,6 KB
Sắp xếp theo