Toán lớp 4 Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 30, 31

Giải Toán lớp 4 trang 30, 31 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng của Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung.

Giải SGK Toán 4 trang 30, 31 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 31 - Thực hành

Bài 1

Số?

a) 75 + 318 = 318 + ...?...

b) 467 + 5 924 = ...?... + 467

c) 66 + ...?... = 8 627 + 66

d) ...?... + 18 436 = 18 436 + 54

Lời giải:

a) 75 + 318 = 318 + 75

b) 467 + 5 924 = 5 924 + 467

c) 66 + 8 627 = 8 627 + 66

d) 54 + 18 436 = 18 436 + 54

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện

Mẫu: 17 + 148 + 32 + 83 = (17 + 83) + (148 + 32)

= 100 + 180

= 280

a) 24 + 17 + 26

b) 80 + 310 + 120

c) 34 + 140 + 60 + 16

Lời giải:

a) 24 + 17 + 26 = (24 + 26) + 17

= 50 + 17

= 67

b) 80 + 310 + 120 = (80 + 120) + 310

= 200 + 310

= 510

c) 34 + 140 + 60 + 16 = (34 + 16) + (140 + 60)

= 50 + 200

= 250

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 31 - Luyện tập

Bài 1

>, <, =

a) 2 022 + 1 975 ...?... 1 975 + 2 022

b) 2 022 + 1 975 ...?... 1 975 + 2020

c) 2 022 + 1 975 ...?... 1 977 + 2 022

d) 2 022 + 1 975 ...?... 2 025 + 1 972

Lời giải:

a) 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022

b) 2 022 + 1 975 > 1 975 + 2020

c) 2 022 + 1 975 < 1 977 + 2 022

d) 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Bài 2

Thay ...?... bằng số hoặc chữ thích hợp

a) m + n = ...?... + m

b) a + 0 = ...?... + a = ...?...

Lời giải:

Dựa vào tính chất giao hóa của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không tay đổi.

Em điền được như sau:

a) m + n = n + m

b) a + 0 = 0 + a = a

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg

b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km

c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 16
  • Lượt xem: 4.691
  • Dung lượng: 95,4 KB
Sắp xếp theo