Toán lớp 4 Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 23, 24

Giải Toán lớp 4 Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 23, 24.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 23, 24 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 8 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 23 - Cùng học

Cùng học

Lời giải:

Bài giải

Số tiền An mua bút chì là:

4 500 × 3 = 13 500 (đồng)

Số tiền An mua vở là:

7 500 × 2 = 15 000 (đồng)

Số tiền An mua bút chì và vở là:

13 500 + 15 000 = 28 500 (đồng)

Đáp số: 28 500 (đồng)

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 23 - Thực hành

Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Khối lượng khoai tây trong mỗi bao là 25 kg, khối lượng khoai lang trong mỗi bao là 20 kg. Hỏi chiếc xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây và khoai lang?

a) Sắp xếp thứ tự các bước tính cho phù hợp

Thực hành

b) Giải bài toán

Lời giải:

a) Em nối thứ tự các bước tính tương ứng như sau:

Thực hành

b) Giải bài toán:

Bài giải

Khối lượng khoai tây trong 5 bao là:

25 × 5 = 125 (kg)

Khối lượng khoai lang trong 3 bao là:

20 × 3 = 60 (kg)

Chiếc xe đó chở tất cả số ki-lô-gam khoai tây và khoai lang là:

125 + 60 = 185 (kg)

Đáp số: 185 kg

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 24 - Luyện tập

Bài 1

Mẹ mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Mỗi hộp sữa có giá 8 000 đồng, 1 kg đường có giá 22 000 đồng. Hỏi mẹ đã mua cả sữa và đường hết bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Bài giải

Mẹ mua 4 hộp sữa hết số tiền là:

8 000 × 4 = 32 000 (đồng)

Mẹ mua 2 kg đường hết số tiền là:

22 000 × 2 = 44 000 (đồng)

Mẹ đã mua cả sữa và đường hết số tiền là:

32 000 + 44 000 = 76 000 (đồng)

Đáp số: 76 000 đồng

Bài 2

Có 3 bao gạo như nhau cân nặng tất cả 45 kg và 1 bao đậu xanh cân nặng 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và 1 bao đậu xanh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Bài giải

Mỗi bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

45 : 3 = 15 (kg)

5 bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

15 × 5 = 75 (kg)

5 bao gạo và 1 bao đậu xanh cân nặng số ki-lô-gam là:

75 + 10 = 85 (kg)

Đáp số: 85 kg

Bài 3

Chọn ý trả lời đúng.

Để đi từ nhà đến hiệu sách, Bình phải đi qua bưu điện. Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện dài 500 m và dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150 m.

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách, cả đi và về:

A. Ngắn hơn 1 km.

B. Bằng 1 km.

C. Dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

D. Dài hơn 2 km.

Bài 2

Lời giải:

Quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách dài là:

500 – 150 = 350 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách dài là:

500 + 300 = 800 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về là:

800 × 2 = 1 600 (m)

Đổi 1 600 m = 1 km 600 m

Ta có: 1 km < 1 km 600 m < 2 km

Vậy quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 84
  • Lượt xem: 5.833
  • Dung lượng: 216,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo