Toán lớp 4 Bài 58: Em làm được những gì? Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 37, 38

Giải Toán lớp 4 Bài 58: Em làm được những gì? giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 37, 38.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 58 Chủ đề 3: Các phép tính với số tự nhiên cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 37, 38 - Luyện tập

Bài 1

Số?

a, 136 tạ = ... kg

48000 kg = ... tấn

b, 7 cm2 = ... mm2

900 mm2 = ... cm2

c, 5 m2 = ... cm2

760000 cm2 = ... m2

Lời giải:

a, 136 tạ = 1360 kg

48000 kg = 48 tấn

b, 7 cm2 = 700 mm2

900 mm2 = 9 cm2

c, 5 m2 = 50000 cm2

760000 cm2 = 76 m2

Bài 2

Tính

a, 3140 x 90

b, 75000 : 50

Lời giải:

a, 3140 x 90 = 282000

b, 75000 : 50 = 1500

Bài 3

Đặt tính rồi tính:

a, 382 x 65

b, 75481 : 37

Lời giải:

a, 382 x 65 = 24830

b, 75481 : 37 = 2040 dư 1

Bài 4

Số?

Số bị chia11960?283500
Số chia52747?
Thương?9070

Lời giải:

Số bị chia1196067230283500
Số chia527474050
Thương2309070

Bài 5

Tính (theo mẫu):

Bài 5

a, 14 x 50

b, 28 x 25

c, 36 x 250

Lời giải:

a, 14 x 50

= (2 x 7) x 50

= 7 x (2 x 50)

= 7 x 100

= 700

b, 28 x 25

= (4 x 7) x 25

= 7 x (4 x 25)

= 7 x 100

= 700

c, 36 x 250

= (4 x 9) x 250

= 9 x (4 x 250)

= 9 x 1000

= 9000

Bài 6

Người ta xếp đều 80 quả trứng vào 8 vỉ. Hỏi nếu có 120 quả trứng cùng loại thì xếp được bao nhiêu vỉ như thế?

Lời giải:

Mỗi vỉ có số quả trứng là:

80 : 8 = 10 (quả)

Nếu có 120 quả trứng cùng loại thì xếp được số vỉ như thế là:

120 : 10 = 12 (vỉ)

Đáp số: 12 vỉ

Bài 7

Mẹ mua 2 kg cả gạo nếp và đậu xanh, biết khối lượng gạo nếp nhiều hơn đậu xanh là 1kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu gam mỗi loại?

Lời giải:

Đổi 2kg = 2000 g

1kg = 1000 g

Mẹ mua số gam gạo nếp là:

(2000 + 1000) : 2 = 1500 (gam)

Mẹ mua số gam đậu xanh là:

2000 - 1500 = 500 (gam)

Đáp số: gạo nếp: 1500 gam

đậu xanh: 500 gam

Bài 8

Câu nào đúng, câu nào sai?

Quan sát các hình sau:

Bài 8

a, Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

b, Hình thoi và hình vuông, mỗi hình đều có 4 cạnh bằng nhau

c, Hình chữ nhật có 4 góc vuông

d, Hình thoi có 4 góc tù

Lời giải:

a) Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau - Đ

b) Hình thoi và hình vuông, mỗi hình đều có bốn cạnh bằng nhau - Đ

c) Hình chữ nhật có bốn góc vuông - Đ

d) Hình thoi có bốn góc tù - S

Bài 9

Chọn ý trả lời đúng:

a, Mỗi bao xi măng nặng 50 kg thì 50 bao xi măng như thế nặng:

A. 250 kg
B. 25 yến
C. 1 tạ
D. 2 tấn 5 tạ

b, Rót hết 20 l nước vào các chai rỗng có dung tích 500 ml thì được:

A. 4 chai
B. 40 chai
C. 400 chai
D. 4000 chai

c, Năm không nhuận có:

A. 360 ngày
B. 364 ngày
C. 365 ngày
D. 366 ngày

Lời giải:

a) 50 bao xi măng như thế nặng số ki-lô-gam là:

50 x 50 = 2 500 (kg) = 2 tấn 5 tạ

Đáp án đúng: D

b) Đổi 20l = 20 000ml

Số chai để rót hết 20 lít nước là:

20 000 : 500 = 40 chai

Đáp án đúng: B

c) Đáp án đúng: C

Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 17
  • Lượt xem: 2.960
  • Dung lượng: 139,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo