Toán lớp 4 Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 32, 33, 34

Giải Toán lớp 4 trang 32, 33, 34 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân của Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung.

Giải SGK Toán 4 trang 32, 33, 34 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 33, 34 - Thực hành

Tính bằng cách thuận tiện

Mẫu: 2 × 9 × 5 = (2 × 5) × 9

= 10 × 9

= 90

a) 5 × 3 × 4

b) 6 × 5 × 7

c) 20 × 9 × 5

d) 2 × 7 × 50

Lời giải:

a) 5 × 3 × 4 = (5 × 4) × 3

= 20 × 3

= 60

b) 6 × 5 × 7 = 30 × 7

= 210

c) 20 × 9 × 5 = (20 × 5) × 9

= 100 × 9

= 900

d) 2 × 7 × 50 = (2 × 50) × 7

= 100 × 7

= 700

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 34 - Luyện tập

Bài 1

Thay ...?... bằng số hoặc chữ thích hợp

a) m × n = ...?... × m

b) a × 1 = ... × a = ...?...

c) a × 0 = ...?... × a = ...?...

Lời giải:

a) m × n = n × m

b) a × 1 = 1 × a = a

c) a × 0 = 0 × a = 0

Bài 2

Nhân một tổng với một số, nhân một số với một tổng

a) Tính số hộp sữa trên cả hai kệ.

Bài 2

Cách 1: (6 + 4) × 2 = 10 × 2 = 20

Cách 2: 6 × 2 + 4 × 2 = 12 + 8 = 20

Ta có: (6 + 4) × 2 = 6 × 2 + 4 × 2

2 × (6 + 4) = 2 × 6 + 2 × 4

Bài 2

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

b) Dưới đây là các biểu thức thể hiện cách tính số cái bánh ở mỗi hình.

Chọn hình ảnh phù hợp với biểu thức.

Bài 2

c) Tính giá trị của mỗi biểu thức ở câu b (theo mẫu)

Mẫu: 8 × 3 + 2 × 3 = (8 + 2) × 3

= 10 × 3

= 30

Lời giải:

b) Em nối như sau:

Bài 2

c) 7 × 4 + 3 × 4 = (7 + 3) × 4

= 10 × 4

= 40

12 × 2 + 4 × 2 + 4 × 2 = (12 + 4 + 4) × 2

= 20 × 2

= 40

Bài 3

Đội văn nghệ của trường gồm 5 nhóm, mỗi nhóm đều có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn? (Tính bằng hai cách)

Bài 3

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 39
  • Lượt xem: 3.197
  • Dung lượng: 233,1 KB
Sắp xếp theo