Toán lớp 4 Bài 5: Em làm được những gì? Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 17, 18

Giải Toán lớp 4 Bài 5: Em làm được những gì giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 17, 18.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 17, 18 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 5 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 17, 18 - Luyện tập

Bài 1

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2

b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.

c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.

d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.

e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

Lời giải:

a) Đúng. Số 60 752 gồm 6 chục nghìn, 7 trăm, 5 chục và 2 đơn vị.

b) Đúng.

c) Đúng. Ví dụ: 23 + 0 = 23

d) Sai. Bất kì số nào khi nhân với 0 đều bằng 0

Ví dụ: 2 384 × 0 = 0

e) Sai. Các số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

Ví dụ: 2 432; 87 204; 66; 790; ...

Bài 2

Đã tô màu \frac{1}{2} số con vật của những hình nào?

Bài 2

Lời giải:

Đã tô màu \frac{1}{2} số con vật ở Hình A và Hình B.

Bài 3

Đặt tính rồi tính

a) 69 781 + 8 154

b) 5 038 – 78

c) 4 207 × 8

d) 8 225 : 6

Lời giải:

Bài 3

Bài 4

Các bạn Hà, Huế và Minh cùng đi mua đồ dùng học tập. Hà mang theo 24 000 đồng, Huế mang theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang theo bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Bài giải

Tổng số tiền của Hà và Huế là:

24 000 + 48 000 = 72 000 (đồng)

Minh mang theo số tiền là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Đáp số: 36 000 đồng

Bài 5

a) Trong các số từ 1 đến 90, những số nào chia hết cho 9?

b) Có một số tờ giấy màu và một số quyển vở. Mỗi số đó đều là các số có hai chữ số mà ta chưa biết chữ số hàng đơn vị: 3?; 4?

Hãy thay mỗi dấu ? bằng một chữ số thích hợp để số dụng cụ học tập này có thể chia đều được cho 9 nhóm bạn trong lớp.

Lời giải:

a) Dựa vào bảng nhân 9 ta thấy:

Trong các số từ 1 đến 90, có 10 số chia hết cho 9 gồm các số: {9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90}

Bài 5

b) Số cần tìm là: 3 6; 4 5.

Chia đều 36 tờ giấy màu cho 9 nhóm, mỗi nhóm được số tờ giấy màu là:

36 : 9 = 4 (tờ giấy màu)

Chia đều 45 quyển vở cho 9 nhóm, mỗi nhóm được số tờ giấy màu là:

45 : 9 = 5 (quyển vở)

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 17 - Vui học

Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.

a) Sau khi Thu và Thảo cho thành, mỗi bạn có ...?... ngôi sao.

b) Lúc đầu:

Thu xếp được ...?... ngôi sao.

Thảo xếp được ...?... ngôi sao.

Thành xếp được ...?... ngôi sao.

Lời giải:

Em điền:

a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành, mỗi bạn có 135 ngôi sao.

b) Lúc đầu:

Thu xếp được 150 ngôi sao.

Thảo xếp được 145 ngôi sao.

Thành xếp được 110 ngôi sao.

Giải thích:

a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.

Tức là có tất cả 405 ngôi sao chia đều cho ba bạn. Mỗi bạn có số ngôi sao là:

405 : 3 = 135 ngôi sao

b) Lúc đầu Thu xếp được số ngôi sao là: 135 + 15 = 150 ngôi sao.

Lúc đầu Thảo xếp được số ngôi sao là: 135 + 10 = 145 ngôi sao.

Lúc đầu Thành xếp được số ngôi sao là: 135 – 15 – 10 = 110 ngôi sao.

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 25
  • Lượt xem: 8.190
  • Dung lượng: 177,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo