Toán lớp 4 Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 19, 20

Giải Toán lớp 4 Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 19, 20.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 19, 20 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 6 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 19, 20 - Thực hành

Bài 1

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: ...?.... cái bút

3 hộp: ...?... cái bút

b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: ...?... cái thước

7 hộp: ...?... cái thước

Bài 1

Lời giải:

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: 4 cái bút

3 hộp: 12 cái bút

b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: 6 cái thước

7 hộp: 42 cái thước

Giải thích

a) Mỗi hộp có số cái bút là:

24 : 6 = 4 (cái bút)

3 hộp có số cái bút là:

4 × 3 = 12 (cái bút)

b) Mỗi hộp có số cái thước là:

30 : 5 = 6 (cái thước)

7 hộp có số cái thước là:

6 × 7 = 42 (cái thước)

Bài 2

Nói theo mẫu.

Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài 2

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

a) Tìm số con thỏ trong 1 chuồng. Sau đó tìm số con thỏ trong 6 chuồng.

1 chuồng có 3 con thỏ, 6 chuồng có 18 con thỏ.

Bài 1

b) Tìm số lít nước trong 1 can. Sau đó tìm số lít nước trong 9 can.

1 can đầy nước có 15 lít nước. 9 can đầy như thế có 135 lít nước.

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 20 - Luyện tập

Bài 1

Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 1

Lời giải:

Bài giải:

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

35 : 7 = 5 (kg)

4 bao như thế có số ki-lô-gam gạo là:

5 × 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg

Bài 2

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Lời giải:

Tóm tắt

4 căn phòng: 2 400 viên gạch

1 căn phòng: ..?.. viên gạch

6 căn phòng: ..?.. viên gạch

Bài giải:

Để lát nền 1 căn phòng cần dùng số viên gạch loại đó là:

2 400 : 4 = 600 (viên gạch)

Để lát nền 6 căn phòng như thế cần số viên gạch loại đó là:

600 × 6 = 3 600 (viên gạch)

Đáp số: 3 600 viên gạch

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

2 vỉ trứng: 60 000 đồng

3 vỉ trứng: ... đồng

Bài 3

Lời giải:

Giá tiền mỗi vỉ trứng là:

60 000 : 2 = 30 000 (đồng)

Giá tiền 3 vỉ trứng là:

30 000 × 3 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 59
  • Lượt xem: 4.041
  • Dung lượng: 198,3 KB
Sắp xếp theo