Toán lớp 4 Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 19, 20

Giải Toán lớp 4 trang 19, 20 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị của Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung.

Giải SGK Toán 4 trang 19, 20 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 19, 20 - Thực hành

Bài 1

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: ...?.... cái bút

3 hộp: ...?... cái bút

b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: ...?... cái thước

7 hộp: ...?... cái thước

Bài 1

Lời giải:

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: 4 cái bút

3 hộp: 12 cái bút

b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: 6 cái thước

7 hộp: 42 cái thước

Bài 2

Nói theo mẫu.

Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài 2

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

a) Tìm số con thỏ trong 1 chuồng. Sau đó tìm số con thỏ trong 6 chuồng.

1 chuồng có 3 con thỏ, 6 chuồng có 18 con thỏ.

b) Tìm số lít nước trong 1 can. Sau đó tìm số lít nước trong 9 can.

1 can đầy nước có 15 lít nước. 9 can đầy như thế có 135 lít nước.

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 20 - Luyện tập

Bài 1

Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 1

Lời giải:

Bài giải:

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

35 : 7 = 5 (kg)

4 bao như thế có số ki-lô-gam gạo là:

5 × 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg

Bài 2

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Lời giải:

Tóm tắt

4 căn phòng: 2 400 viên gạch

1 căn phòng: ..?.. viên gạch

6 căn phòng: ..?.. viên gạch

Bài giải:

Để lát nền 1 căn phòng cần dùng số viên gạch loại đó là:

2 400 : 4 = 600 (viên gạch)

Để lát nền 6 căn phòng như thế cần số viên gạch loại đó là:

600 × 6 = 3 600 (viên gạch)

Đáp số: 3 600 viên gạch

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

2 vỉ trứng: 60 000 đồng

3 vỉ trứng: ... đồng

Bài 3

Lời giải:

Giá tiền mỗi vỉ trứng là:

60 000 : 2 = 30 000 (đồng)

Giá tiền 3 vỉ trứng là:

30 000 × 3 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 39
  • Lượt xem: 2.004
  • Dung lượng: 164,7 KB
Sắp xếp theo