Toán lớp 4 Bài 52: Chia cho số có hai chữ số Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 24, 25, 26

Giải Toán lớp 4 Bài 52: Chia cho số có hai chữ số giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 24, 25, 26.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 52 Chủ đề 3: Các phép tính với số tự nhiên cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 25 - Thực hành

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a, 64 : 32

98 : 15

b, 84 : 35

99 : 21

c, 70 : 14

78 : 13

Lời giải:

a, 64 : 32 = 2

98 : 15 = 6 dư 8

b, 84 : 35 = 2 dư 14

99 : 21 = 4 dư 15

c, 70 : 14 = 5

78 : 13 = 6

Bài 2

Tính:

a, 192 : 16

997 : 71

b, 536 : 46

512 : 64

Lời giải:

a, 192 : 16 = 12

997 : 71 = 14 dư 3

b, 536 : 46 = 11 dư 30

512 : 64 = 8

Bài 3

Đặt tính rồi tính:

a, 1872 : 78

3600 : 57

b, 10510 : 16

26944 : 64

Lời giải:

a, 1872 : 78 = 24

3600 : 57 = 63 dư 9

b, 10510 : 16 = 656 dư 14

26944 : 64 = 421

Bài 4

Tính:

9681 : 32

5382 : 26

668 : 11

1960 : 49

Lời giải:

9681 : 32 = 302 dư 17

5382 : 26 = 207

668 : 11 = 60 dư 8

1960 : 49 = 40

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 25, 26 - Luyện tập

Bài 1

Số?

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Tính giá trị của các biểu thức

a, 4500 : 90 : 25

b, 840 : (3 x 4)

c, 682 + 96 : 12

d, 2784 : 24 - 16

Lời giải:

a, 4500 : 90 : 25

= 50 : 25

= 2

b, 840 : (3 x 4)

= 840 : 12

= 70

c, 682 + 96 : 12

= 682 + 8

= 690

d, 2784 : 24 - 16

= 116 - 16

= 100

Bài 3

Số?

a, ? x 45 = 2025

b, ? : 17 = 180

c, 288 : ? = 24

Lời giải:

a) …….. × 45 = 2 025

2 025 : 45 = 45

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 45

b) ……. : 17 = 180

180 × 17 = 3 060

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 3 060

c) 288 : …… = 24

288 : 24 = 12

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 12

Bài 4

Chọn ý trả lời đúng

Giá trị của biểu thức 18045 : 45 là

A. 41
B. 401
C. 14
D. 104

Lời giải:

Ta có 18 045 : 45 = 401

Chọn đáp án đúng là: B

Bài 5

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 4050 m2, chiều rộng là 45 m. Tính chu vi khu vườn đó.

Tóm tắt

Khu vườn hình chữ nhật

Diện tích: 4 050 m2

Chiều rộng: 45 m

Chu vi: ? m

Bài giải

Chiều dài khu vườn là:

4 050 : 45 = 90 (m)

Chu vi khu vườn là:

(90 + 45) × 2 = 270 (m)

Đáp số: 270m

Bài 6

Một cửa hàng thực phẩm nhập về 8 190 quả trứng gà và 6 000 quả trứng vịt. Trứng được để trong các vỉ, mỗi vỉ có 30 quả. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu vỉ trứng?

Tóm tắt

Trứng gà: 8 190 quả

Trứng vịt: 6 000 quả

Mỗi vỉ: 30 quả

Tất cả: ? vỉ trứng

Bài giải

Cửa hàng đã nhập về số quả trứng là:

8 190 + 6 000 = 14 190 (quả)

Cửa hàng đó đã nhập về số vỉ trứng là:

14 190 : 30 = 473 (vỉ trứng)

Đáp số: 473 vỉ trứng

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 63
  • Lượt xem: 7.830
  • Dung lượng: 177,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo