Toán lớp 4 Bài 67: Em làm được những gì? Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 56

Giải Toán lớp 4 trang 56 sách Chân trời sáng tạo tập 2 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 67: Em làm được những gì? của Chủ đề 4: Phân số.

Giải SGK Toán 4 trang 56 Chân trời sáng tạo tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 trang 56 - Luyện tập

Bài 1

Viết các phân số hai phần năm; năm phần hai rồi xác định tử số và mẫu số của mỗi phân số đó.

Lời giải:

\frac{2}{5}: Tử số là 2; mẫu số là 5

\frac{5}{2}: Tử số là 5; mẫu số là 2

Bài 2

Rút gọn các phân số:

\frac{18}{16}, \frac{21}{8}, \frac{50}{45}, \frac{42}{54}, \frac{49}{70}

Lời giải:

\frac{18}{16} = \frac{9}{8}

\frac{21}{8} = \frac{7}{3}

\frac{50}{45} = \frac{10}{9}

\frac{42}{54} = \frac{7}{9}

\frac{49}{70} = \frac{7}{10}

\frac{40}{100} = \frac{2}{5}

Bài 3

Quy đồng mẫu số các phân số:

a. \frac{5}{3}\frac{28}{12}

b. \frac{2}{9}\frac{17}{81}

c. \frac{9}{24}\frac{15}{8}

Lời giải:

a. \frac{5}{3}\frac{7}{3}

b. \frac{18}{81}\frac{17}{81}

c. \frac{9}{24}\frac{15}{24}

Bài 4

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

a. \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{11}{18}, \frac{5}{9}

b. \frac{5}{3}, \frac{1}{3}, 1

Lời giải:

a. \frac{2}{3}<\frac{1}{2}<\frac{5}{9}<\frac{11}{18}

b.\frac{1}{3}<1<\frac{5}{3}

Bài 5

Chọn ý trả lời đúng:

\frac{5}{8}>\frac{...}{4}

Số thích hợp thay vào ... là"

A. 4
B. 3
C. 2

Đáp án: C

Bài 6

Viết số tự nhiên hoặc phân số tối giản chỉ phần cam mỗi bạn được chia.

Bài 6

Bài 7

Thành, Thoa, Hùng lần lượt tô màu được \frac{5}{8}, \frac{8}{5}, \frac{8}{8} tờ giấy. Biết những tờ giấy này đều bằng nhau. Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phần giấy đã tô màu của Thành chưa hết 1 tờ giấy.

b) Phần giấy tô màu của Hùng là nhiều nhất.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21
  • Lượt xem: 2.282
  • Dung lượng: 112,6 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo