Toán lớp 4 Bài 28: Dãy số tự nhiên Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 66

Giải Toán lớp 4 Bài 28: Dãy số tự nhiên giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 66.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 28 Chủ đề 2: Số tự nhiên cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 66 - Thực hành

Thực hành viết ba số tự nhiên liên tiếp (nhóm ba bạn).

Một bạn viết một số không quá tám chữ số. Các bạn còn lại viết số liền trước và số liền sau của số đó. Sắp xếp các số vừa viết để được ba số tự nhiên liên tiếp.

Lời giải:

Ví dụ:

  • Bạn Nam viết một số không quá tám chữ số là: 479 263.
  • Bạn Mai viết số liền trước của số đó là: 479 262.
  • Bạn Việt viết số liền sau của số đó là: 479 264.

Sắp xếp các số vừa viết để được ba số tự nhiên liên tiếp là: 479 262; 479 263; 479 264.

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 66 - Luyện tập

Bài 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số: 100; 99 999 999.

b) Tìm số liền trước của mỗi số: 9; 1 000 000.

c) Nếu biểu diễn bốn số đã cho ở câu a và câu b trên tia số, số nào gần gốc 0 nhất, số nào xa gốc 0 nhất?

Lời giải:

a) Thêm 1 vào một số ta được số tự nhiên liền sau số đó.

Số liền sau 100 là 101.

Số liền sau 99 999 999 là 100 000 000.

b) Bớt 1 ở một số (khác số 0), ta được số tự nhiên liền trước số đó.

Số liền trước 9 là số 8.

Số liền trước 1 000 000 là số 999 999.

c) Sắp xếp bốn số đã cho ở câu a và câu b theo thứ tự từ bé đến lớn:

9; 100; 1 000 000; 99 999 999.

Biểu diễn bốn số trên tia số ta được:

Bài 1

Số 9 bé nhất nên gần gốc 0 nhất, số 99 999 999 lớn nhất nên xa gốc 0 nhất.

Bài 2

Nêu ba số tiếp theo của mỗi dãy số dưới đây.

a) 994; 995; 996; 997; 998; ...

b) 0; 2; 4; 6; 8; ...

c) 1; 3; 5; 7; 9; ...

d) 3; 8; 13; 18; 23; ...

Lời giải:

a) Thêm 1 đơn vị vào đứng trước ta được số đứng sau.

994; 995; 996; 997; 998; 999; 1 000; 1 001; ...

b) Thêm 2 đơn vị vào số đứng trước ta được số đứng sau.

0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; ...

c) Thêm 2 đơn vị vào số đứng trước ta được số đứng sau.

1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; ...

d) Thêm 5 đơn vị vào số đứng trước ta được số đứng sau.

3; 8; 13; 18; 23; 28; 33; 38; ...

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 26
  • Lượt xem: 1.339
  • Dung lượng: 81,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo