Toán lớp 4 Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 28

Giải Toán lớp 4 Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Thực hành, Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 28.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 28 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn hỗ trợ thầy cô soạn giáo án Bài 11 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 28 - Thực hành

Tính giá trị của biểu thức 3 x a + b nếu:

a) a = 8 và b = 15

b) a = 1 và b = 97

Lời giải:

a) Nếu a = 8 và b = 15 thì 3 x a + b = 3 x 8 + 15

= 24 + 15

= 39

b) Nếu a = 1 và b = 97 thì 3 x a + b = 3 x 1 + 97

= 3 + 97

= 100

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 28 - Luyện tập

Bài 1

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).

Gọi S là diện tích của hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: S = a × b

Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.

a7 cm7 cm...?... cm
b5 cm...?... cm9 cm
S...?... cm235 cm2144 cm2

Bài 2

Lời giải:

- Nếu a = 7 cm, b = 5 cm thì S = a x b = 7 x 5 = 35 (cm2)

- Nếu a = 7 cm, S = 35 cm2 thì b = S : a = 35 : 7 = 5 (cm)

- Nếu b = 9 cm , S = 144 cm2 thì a = S : b = 144 : 9 = 16 (cm)

Em điền như sau:

a7 cm7 cm16 cm
b5 cm5 cm9 cm
S35 cm235 cm2144 cm2

Bài 2

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).

Gọi P là chu vi của hình chữ nhật.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là: P = (a + b) × 2

Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.

a8 cm12 m20 m
b6 cm7 m...?... m
P...?... cm...?... m60 m

Lời giải:

Em điền như sau:

a8 cm12 m20 m
b6 cm7 m10 m
P28 cm38 m60 m
Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 33
  • Lượt xem: 2.592
  • Dung lượng: 94,1 KB
Sắp xếp theo