Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II. Download.vn mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp các bạn học sinh lớp 3 tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới và thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ việc ra đề thi.

Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, chia số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 

214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................

311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................

Bài 2: Tìm X

X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................

284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................

495 : X = 3 

.....................................

.....................................

.....................................

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................

(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................

9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................

II/ Nhân, chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................

6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................

4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

............................................................

Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 9.243
  • Lượt xem: 29.746
  • Dung lượng: 553,8 KB
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán Lớp 3
0 Bình luận
Sắp xếp theo