Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97 Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 97 sách Kết nối tri thức tập 1

Tài liệu Soạn văn 11: Củng cố, mở rộng trang 97, sẽ cung cấp những kiến thức ôn tập của bài học.

Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97
Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97

Các bạn học sinh lớp 11 có thể tham khảo, để nắm được những kiến thức hữu ích. Nội dung chi tiết ngay sau đây.

Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97

Câu 1. Hãy so sánh luận đề, luận điểm, các yếu tố bổ trợ của ba văn bản: Cầu hiền chiếu, Tôi có một ước mơ, Một thời đại trong thi ca.

Yếu tố so sánh

Cầu hiến chiếu

Tôi có một ước mơ

Một thời đại trong thi ca

Luận đề

Kêu gọi nhân tài giúp nước

Vai trò của bình đẳng, tự do với con người

Tinh thần của Thơ mới

Luận điểm

Mối quan hệ giữa thiên tử và hiền tài.

Cách ứng xử của người tài đối với vương triều Tây Sơn.

Còn lại. Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung.

Lí do của bài diễn văn

Khẳng định quyền bình đẳng, tự do cho người da đen

Quan điểm đấu tranh để giành lại bình đẳng, tự do cho người da đen

Mơ ước của tác giả

Tiếng hát của niềm vui, chiến thắng

Nguyên tắc xác định tinh thần thơ mới.

Tinh thần thơ mới với “cái tôi”

Sự vận động của thơ mới và cái bi kịch của nó.

Các yếu tố bổ trợ

Sử dụng điển cố, hình ảnh giàu biểu tượng…

Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm…

Sử dụng hình ảnh giàu sức gợi, biện pháp tu từ liệt kê…

Câu 2. Qua việc đọc ba văn bản trong bài học, theo bạn, sự chặt chẽ trong cấu trúc của văn bản nghị luận phụ thuộc vào những điều gì?

Sự chặt chẽ trong cấu trúc của văn bản nghị luận phụ thuộc:

  • Cách xây dựng hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng.
  • Bố cục bài viết rõ ràng, mạch mạc
  • Sử dụng phương pháp lập luận phù hợp.

Câu 3. Yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm được sử dụng trong văn bản nghị luận có tác dụng gì?

Yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm góp phần giúp cho văn bản trở nên thuyết phục hơn, hấp dẫn hơn.

Câu 4. Bạn hãy chọn một đề tài trong mục Chuẩn bị viết của phần Viết và thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Tìm ý và lập dàn ý cho bài viết về đề tài đã chọn, Viết hai đoạn triển khai hai ý kế nhau.

b. Chuyển từ dàn ý bài viết sang dàn ý bài nói, dựa vào đó để tập luyện cách trình bày bài nói.

Câu 5. Tìm đọc thêm một số văn bản nghị luận và ghi chép các thông tin cơ bản sau:

- Vấn đề được bàn luận, ý nghĩa của vấn đề;

- Quan điểm của người viết;

- Đối tượng tác động;

- Nghệ thuật lập luận;

- Mức độ thuyết phục.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 77
  • Dung lượng: 110,2 KB
Sắp xếp theo