Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 78 Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 78 sách Kết nối tri thức tập 2

Hôm nay, Download.vn giới thiệu về tài liệu Soạn văn 11: Thực hành tiếng Việt trang 78, thuộc sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 78)
Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 78)

Nội dung của bài soạn sẽ hướng dẫn các bạn học sinh lớp 11 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ hơn.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 78)

Câu 1. Trong những văn bản đọc của Bài 8 - Cấu trúc của văn bản thông tin, ngoài việc biểu đạt bằng ngôn ngữ, còn có các phương tiện biểu đạt nào khác? Nêu ví dụ và cho biết mỗi phương tiện đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của văn bản.

- Phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh, sơ đồ.

- Tác dụng: Giúp văn bản thêm sinh động, hấp dẫn và giúp người đọc nắm được thông tin một cách rõ ràng hơn.

Câu 2. Quan sát hai văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

a. Những thông tin chính nào được trình bày trong văn bản Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo? Các thông tin được sắp xếp theo trình tự và bố cục như thế nào? Phân tích hiệu quả sử dụng phối hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong văn bản (đối chiếu với cách thể hiện thông tin của văn bản Trí thông minh nhân tạo).

b. Văn bản Huy Cận: Nhà thơ lớn của thơ Việt Nam hiện đại trình bày những thông tin chính nào về tác giả Huy Cận? So với nội dung trình bày về Huy Cận ở Bài 2 - Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình (sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập một), cách thể hiện thông tin của văn bản trên có điểm gì khác biệt?

c. Hai văn bản trên được gọi là infographic (đồ họa thông tin). Theo bạn, có thể sử dụng hình thức trình bày này vào những hoạt động nào trong học tập?

Gợi ý:

a.

- Những thông tin chính: khái niệm trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực.

- Các thông tin được sắp xếp theo trình tự và bố cục: khái niệm, ứng dụng

- Hiệu quả sử dụng phối hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong văn bản: giúp văn bản trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn.

b.

- Các thông tin chính: cuộc đời và sự nghiệp của Huy Cận.

- Các thông tin được trình bày dưới dạng sơ đồ, có hình ảnh, kí hiệu…

c. Theo tôi, có thể áp dụng hình thức trình bày này vào những hoạt động: thuyết trình nhóm,...

Câu 3. Chọn một trong hai yêu cầu sau để thiết kế một infographic:

- Tóm tắt những thông tin chính về một tác giả văn học có tác phẩm được học trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11.

- Tóm tắt những thông tin chính của một văn bản được học ở Bài 8 - Cấu trúc của văn bản thông tin.

Học sinh tự thiết kế theo ý tưởng cá nhân.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 55
  • Dung lượng: 24,5 KB
Tìm thêm: Soạn văn 11
Sắp xếp theo