Soạn bài Thảo luận về một vấn đề trong đời sống Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 112 sách Kết nối tri thức tập 1

Tài liệu Soạn văn 11: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống, được Download.vn giới thiệu với những thông tin hữu ích.

Soạn bài Thảo luận về một vấn đề trong đời sống
Soạn bài Thảo luận về một vấn đề trong đời sống

Các bạn học sinh lớp 11 có thể tham khảo nội dung chi tiết được chúng tôi đăng tải chi tiết ngay sau đây.

Soạn bài Thảo luận về một vấn đề trong đời sống

Chuẩn bị thảo luận

- Ở phạm vi tập thể, trước khi thực hành nói và nghe, cần trao đổi ý kiến để chọn đề tài thảo luận phù hợp, có khả năng lôi cuốn được nhiều người tham gia phát biểu ý kiến.

- Ở phạm vi cá nhân, nếu bạn đã viết bài về đề tài được thảo luận, hãy rút ra từ bài viết đoạn tâm đắc nhất, thể hiện được cách nhìn nhận, đánh giá độc đáo để làm nòng cốt cho ý kiến được phát biểu. Nếu đề tài thảo luận hoàn toàn mới, hãy tìm hiểu và thu thập, tra cứu tài liệu liên quan để hình thành ý kiến của bản thân…

Thảo luận

- Người điều hành nêu đề tài và vấn đề trung tâm cần thảo luận, nguyên tắc thảo luận.

- Người được mời phát biểu ý kiến cá nhân, chú ý điều chỉnh linh hoạt nội dung để tránh trùng lặp.

Đánh giá và rút kinh nghiệm

- Người điều hành tổng kết thảo luận, nêu những điều đạt được sự đồng thuận, những điều còn ý kiến khác nhau.

- Người điều hành biểu dương sự đóng góp của tập thể và từng cá nhân.

- Tập thể và các cá nhân cùng rút kinh nghiệm.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 62
  • Dung lượng: 94 KB
Tìm thêm: Soạn văn 11
Sắp xếp theo