Soạn bài Ôn tập học kì II Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 122 sách Kết nối tri thức tập 2

Download.vn giới thiệu về tài liệu Soạn văn 11: Ôn tập học kì II, thuộc sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2.

Soạn bài Ôn tập học kì II
Soạn bài Ôn tập học kì II

Nội dung của bài soạn sẽ hướng dẫn các bạn học sinh lớp 11 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ hơn. Mời tham khảo chi tiết ngay bên dưới.

Soạn bài Ôn tập học kì II

I. Hệ thống kiến thức hóa đã học

Câu 1. Sơ đồ hóa danh mục loại, thể loại văn bản đã học trong sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai. Nêu nhan đề những văn bản cụ thể thuộc các loại, thể loại ấy.

Câu 2. Lập bảng phân loại những đơn vị kiến thức cốt lõi được trình bày trong phần Tri thức ngữ văn của mỗi bài học trong sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai theo từng nhóm: kiến thức chung về loại, thể loại; kiến thức về các yếu tố cấu thành văn bản thuộc từng loại, thể loại; kiến thức về lịch sử văn học; kiến thức tiếng Việt.

Câu 3. Nêu nhận xét về nội dung Bài 6 (Nguyễn Du - “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”) trong sự so sánh với Bài 6 (Nguyễn Trãi - “Dành còn để trợ dân này”) ở sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập hai để nhận ra đặc điểm và yêu cầu riêng của loại bài học về tác gia văn học.

Câu 4. Phân tích ý nghĩa của các nội dung thực hành tiếng Việt trong việc hỗ trợ hoạt động đọc văn bản ở sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai.

Câu 5. Nêu những kiểu bài viết và yêu cầu của từng kiểu bài đã được thực hành trong sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai.

Câu 6. Liệt kê các nội dung hoạt động của phần Nói và nghe được thực hiện trong sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai và cho biết ý nghĩa của từng nội dung hoạt động đó.

II. Luyện tập và vận dụng

1. Đọc

2. Viết

3. Nói và nghe

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 84
  • Dung lượng: 135,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo