Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 29 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 - Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống, mang tới các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán, bám sát chương trình học trên lớp. Qua đó, giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức trong tuần vừa qua.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để xây dựng phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán 4 Kết nối tri thức. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả phép trừ hai phân số \frac{11}{8}-\frac{5}{9} là:

A. \frac{6}{72}
B. \frac{16}{72}
C. \frac{59}{72}
D. \frac{58}{17}

Câu 2. Tính: 2-\frac{13}{24}-\frac{1}{6}-\frac{1}{3}

A. \frac{1}{24}
B. \frac{15}{24}
C. \frac{2}{18}
D. \frac{15}{18}

Câu 3. Tìm một phân số biết rằng nếu đem phân số đó cộng với \frac{4}{5} rồi trừ đi \frac{1}{4} thì ta được phân số \frac{7}{10}

A. \frac{\mathbf{8}}{10}
B. \frac{6}{20}
C. \frac{4}{10}
D. \frac{3}{20}

Câu 4. Một cái bình chứa \frac{5}{6}l sữa, một cái chai chứa \frac{2}{3}l sữa. Chai chứa ít hơn bình .....l sữa?

A. \frac{1}{3}
B.
C. \frac{7}{9}
D. \frac{3}{3}

Câu 5. Em ăn \frac{1}{3} chiếc bánh. Anh ăn \frac{1}{5} chiếc bánh. Em ăn nhiều hơn anh?

A. \frac{4}{15} chiếc bánh
B. \frac{3}{15} chiếc bánh
C. \frac{2}{15} chiếc bánh
D. \frac{1}{15} chiếc bánh

Câu 6. Kết quả phép trừ hai phân số3-\frac{5}{8} là:

A. \frac{8}{8}
B. \frac{19}{8}
C. \frac{29}{8}
D. 1

Câu 7. Số thích hợp để điền vào chỗ (...) là: \frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{\cdots}{6}

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 8: Phân số thích hợp điền vào ô trống: \quad 2-\square=\frac{2}{5}+\frac{4}{3}

A. \frac{56}{15}
B. \frac{10}{8}
C. \frac{4}{15}
D. \frac{6}{15}

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính:

a. \frac{7}{5}-\frac{3}{5}=..........

c. \frac{11}{5}-\frac{3}{4}=..........

b. \frac{11}{2}-3=..........

d. \frac{12}{5}-\frac{3}{10}=..........

Bài 2: Tính nhanh:

a. \frac{15}{7}-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=......

b. 2-\frac{1}{6}-\frac{5}{6}=.......

Bài 3: Giải bài toán sau:

Một người thợ lát sân. Buổi sáng lát được \frac{3}{8}sân, buổi chiều lát được \frac{1}{4}sân. Hỏi còn lại bao nhiêu phần sân chưa được lát?

Bài 4: Đố bạn?

Tìm hai số lẻ liên tiếp a, b sao cho\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{2}{99}

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29

Câu12345678
Đáp án

C

ADBCBAC

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính:

a. \frac{7}{5}-\frac{3}{5}=\frac{4}{5}
b. \frac{11}{2}-3=\frac{5}{2}
c. \frac{11}{5}-\frac{3}{4}=\frac{44}{20}-\frac{15}{20}=\frac{29}{20}
d. \frac{12}{5}-\frac{3}{10}=\frac{24}{10}-\frac{3}{10}=\frac{21}{10}

Bài 2: Tính nhanh:

a. \frac{15}{7}-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=\frac{45-7+14}{21}=\frac{52}{21}
b. 2-\frac{1}{6}-\frac{5}{6}=2-\left(\frac{1}{6}+\frac{5}{6}\right)=2-1=1

Bài 3: 

Bài giải

Còn lại số phần sân chưa được lát là:

1-\left(\frac{3}{8}+\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{8}

Đáp số: \frac{3}{8}

Bài 4:

Ta có: \frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{b-a}{a \times b}=\frac{2}{99}

\frac{2}{99}=\frac{11-9}{9 \times 11}. Vậy để \frac{b-a}{a \times b}=\frac{2}{99} thì a=9; b=11

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 193
  • Lượt xem: 2.706
  • Dung lượng: 357,6 KB
Sắp xếp theo