Tiếng Anh 6 Unit 9: Communication Soạn Anh 6 trang 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 9: Communication giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời 5 câu hỏi trang 30, 31 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2 bài Unit 9: Cities of the World.

Soạn Unit 9 Cities of the World còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 2. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây nhé:

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

- identify landmarks in cities around the world and compare features of cities around the world.

2. Objectives:

  • Vocabulary: the lexical items related to the topic “Cities of the world”.
  • Grammar: Comparatives of adjectives, Possessive case

II. Soạn Tiếng Anh 6 Unit 9 Cities of the world: Communication

Bài 1

Look at the picture. Listen and read the exclamations. (Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc các câu cảm thán)

1. What a nice city! (Thật là một thành phố tốt đẹp!)

2. What a clear sky! (Thật là một bầu trời trong sáng!)

3. What tall buildings! (Nhà cao tầng nào!)

Look at the picture

Bài 2

Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using excalmations with What. You may use a suggestions below. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình bên dưới và nói những gì bạn nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán với What. Bạn có thể sử dụng một gợi ý bên dưới )

- happy / beautiful children

- colourful / nice picture

- sunny / beautiful weather

- small / cute boy

- beautiful / colourful apple trees

Work in pairs

Trả lời:

- What happy and beautiful children!

(Hạnh phúc và trẻ đẹp!)

- What a colorful and nice picture!

(Thật là một bức tranh đầy màu sắc và đẹp!)

- What sunny and beautiful weather!

(Trời nắng đẹp làm sao!)

- What a small and cute boy!

(Thật là một cậu bé nhỏ nhắn và dễ thương!)

- What beautiful and colorful apple trees!

(Cây táo đẹp và nhiều màu sắc làm sao!)

Bài 3

Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures. (Làm việc theo cặp. Viết tên của các địa danh và sắp xếp các hình ảnh chính xác.)

Eiffel    Tower   Big   Ben   Sydney   Opera   House   Merlion

Work in pairs

Trả lời:

1. Merlion

2. Big Ben

3. Sydney Opera House

4. Eiffel Tower

Bài 4

Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions. (Viết tên của các địa danh trong câu 3 cho phần mô tả.)

1............

This tower is on the bank of the River Thames in London. In the tower, there's a big cock and a bell.

(Tòa tháp này nằm trên bờ của Sông Thames ở London. Trong tháp,có một cái đồng hồ lớn và một cái chuông.)

2.............

It's a theatre on Sydney Harbour. Its roots are white and look like shells. Visitors from all over the world come

to see it.

(Đó là một nhà hát trên Cảng Sydney. Nó là mái nhà có màu trắng và trông giống như Vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để xem nó.)

3.............

This famous tower is in Paris. Every year, milions of visitors climb to its top to see the whole view of Paris.

(Tòa tháp nổi tiếng này ở Paris. Mỗi hàng năm, hàng triệu du khách leo lên trên cùng để ngắm toàn cảnh Paris.)

4.............

It has the head of a lion and the body of a fish. It's a famous landmark in Singapore.

(Nó có đầu của một con sư tử và cơ thể của một con cá. Đó là một địa danh nổi tiếng ở Singapore.)

Trả lời:

1. Big Ben

2. Sydney Opera House

3. Eiffel Tower

4. Merlion

Bài 5

Work In pairs. Read the questions and circle the correct answers.

1. Which city is nearer to Ha Noi than the others?

A. Berlin

B. Bangkok

C. Tokyo

2. The people of Quang Nam are proud of their ancient town, ..........

A. Hoi An

B. SaPa

C. Bach Ma

3. Phnom Penh is the capital city of.........

A. Indonesia

B. the Philippines

C. Cambodia

4. For children, California is famous for its.....

A. Disneyland Park

B. Golden Gate Bridge

C. national parks

Trả lời:

1. B

2. A

3. C

4. A

1. B

Which city is nearer to Ha Noi than the others? => B. Bangkok

(Thành phố nào gần Hà Nội hơn những thành phố khác? - Băng Cốc.)

2. A

The people of Quang Nam are proud of their ancient town, Hoi An.

(Người dân Quảng Nam tự hào về phố cổ, Hội An.)

3. C

Phnom Penh is the capital city of Cambodia.

(Phnom Penh là thủ đô của Cam-pu-chia.)

4. A

For children, California is famous for its Disneyland Park.

(Đối với trẻ em, California nổi tiếng với Disneyland Park.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 27
  • Lượt xem: 4.081
  • Dung lượng: 272,9 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo