Tiếng Anh 6 Unit 8: Project Soạn Anh 6 trang 25 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 8: Project giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời 3 câu hỏi trang 25 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2 bài Unit 8: Sports and Games.

Soạn Unit 8 Sports and Games còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 2. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

- talk about sports or games, some famous sports person

2. Objectives:

  • Topic: Sports and games
  • Vocabulary: words related to the topic “sports and games”
  • Skills: speaking, presentation skill

II. Soạn Tiếng Anh 6 Unit 8: Project

Bài 1

Read the information about a traditional game. (Đọc thông tin về một trò chơi truyền thống.)

- Name of the game: blind man's buff

- Number of players: five or more

Equipment: a blindfold, and open space

How to play:

1. Players stand in a circle; one person blindfolded (the seeker) stands in the middle.

2. The seeker tries to catch others who are trying not to be caught.

3. When the seeker catches a player, he / she tries to guess who it is by touching that player's face and hair.

4. When the seeker says that player's name correctly, he / she becomes the new seeker.

Trò chơi

Hướng dẫn dịch

- Tên trò chơi: bịt mắt bắt dê

- Số lượng người chơi: năm người trở lên

Thiết bị: dây bịt mắt và không gian mở

Cách chơi:

1. Các người chơi đứng thành vòng tròn; một người bị bịt mắt (người đi tìm) đứng giữa.

2. Người tìm kiếm cố gắng bắt những người khác đang cố gắng để không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt một người chơi, người đó cố gắng đoán xem đó là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi đó.

4. Khi người tìm kiếm nói đúng tên của người chơi đó, người đó sẽ trở thành người tìm kiếm mới.

Bài 2

Choose one of the following games and write about it. (Chọn một trong số những trò chơi sau đây và viết về nó.)

- Tug of war (rope pulling)

(Kéo co)

- Skipping

(Nhảy dây)

- Wrestling

(Đấu vật)

Cues:(Gợi ý)

Name of the game:

(Tên trò chơi)

Number of players:

(Số người chơi)

Equipment:

(Thiết bị)

How to play:

(Cách chơi)

Trả lời:

Name of the game: Tug of war

Number of players: At least 4 people (2 people for each team)

Equipment: A long rope

How to play: Two teams will compete against each other. The center of the rope should align with the center marked on the ground. As soon as the referee blows the whistle, each team can start pulling the rope into their territory. Each team pulls the rope along with the members of opposition team to their side. As soon as the second mark on the rope from the center red mark crosses over to center line, the team to pull the rope to their area wins the game.

Hướng dẫn dịch:

Tên trò chơi: Kéo co

Số người chơi: Ít nhất 4 người (mỗi đội 2 người)

Thiết bị: Một sợi dây dài

Cách chơi: Hai đội sẽ thi đấu với nhau. Tâm của sợi dây nên thẳng hàng với tâm được đánh dấu trên mặt đất. Ngay sau khi trọng tài thổi còi, mỗi đội có thể bắt đầu kéo dây về phía của mình. Mỗi đội kéo dây cùng với các thành viên của đội đối lập về phía mình. Ngay sau khi điểm thứ hai trên sợi dây từ điểm giữa màu đỏ vượt qua vạch chính giữa, đội nào kéo được sợi dây về khu vực của mình sẽ thắng trò chơi

Bài 3

Work I groups. Take turns to give presentation. (Làm việc theo nhóm. Luân phiên thuyết trình.)

Trả lời:

Hello everyone, today I will tell you about a popular traditional game in Viet Nam. The name of the game is tug of war. To play this game, we need at least 4 people and a strong long rope. When playing the game, we must follow the following rule. As soon as the referee blows the whistle, the game starts. Two teams will compete against each other. Each team can start pulling the rope into their territory. The center of the rope should align with the center marked on the ground. Each team pulls the rope along with the members of opposition team to their side. As soon as the second mark on the rope from the center red mark crosses over to center line, the team to pull the rope to their area wins the game.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một trò chơi truyền thống phổ biến ở Việt Nam. Tên trò chơi là kéo co. Để chơi trò chơi này, chúng ta cần ít nhất 4 người và một sợi dây dài chắc chắn. Khi chơi, chúng ta phải tuân theo quy tắc sau. Ngay sau khi trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu. Hai đội sẽ tranh tài với nhau. Mỗi đội có thể bắt đầu kéo dây về lãnh thổ của mình. Tâm của sợi dây nên thẳng hàng với tâm được đánh dấu trên mặt đất. Mỗi đội kéo dây cùng với các thành viên của đội đối lập về phía mình. Ngay sau khi điểm thứ hai trên sợi dây từ điểm giữa màu đỏ vượt qua vạch chính giữa, đội nào kéo được sợi dây về khu vực của mình sẽ thắng trò chơi.

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 34
  • Lượt xem: 3.069
  • Dung lượng: 193,1 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo