Tiếng Anh 6 Unit 1: Skills 1 Soạn Anh 6 trang 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Skills 1 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời 4 câu hỏi trang 12 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: My New School.

Soạn Unit 1 Skills 1 còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success. Mời các em cùng tải miễn phí:

Soạn Anh 6 Unit 1: Skills 1

Câu 1

Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C. (Nhìn vào các bức tranh và đọc nhanh bài đọc. Nối 1-3 với A-C.)

1. SunriseA. a school in Bac Giang
2. An SonB. an international school
3. DreamC. a boarding school in Sydney

Đáp án: 1C 2A 3B

Hướng dẫn dịch:

1 - C: Sunrise - 1 trường nội trú tại Sydney

2 - A: An Sơn - 1 trường tại Bắc Giang

3 - B: Dream - 1 trường quốc tế

Look at the pictures

Sunrise là một trường nội trú ở Sydney. Học sinh học tập và sống ở đây. Có khoảng 1200 nam sinh và nữ sinh đi học ở Sunrise. Ngôi trường này có học sinh đến từ khắp nước Úc. Họ học các môn học như là toán, khoa học và tiếng Anh.

Look at the pictures

An Sơn là một trường cấp hai ở Bắc Giang. Trường này chỉ có tám lớp. Có nhiều núi và cánh đồng xanh xung quanh trường. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có cả một khu vườn và một sân trời.

Look at the pictures

Dream là một trường quốc tế. Học sinh ở đây học tiếng Anh với những giáo viên nói tiếng Anh. Vào buổi chiều, họ tham gia vào nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi thể thao và các trò chơi. Có một số học sinh thì vẽ tranh ở câu lạc bộ mỹ thuật.

Câu 2

Read the passages again and complete these sentences. (Đọc lại những đoạn văn và hoàn thành những câu sau)

1. boarding

2. Sydney

3. Mountains and green fields

4. Dream school

5. English-speaking teachers

1. Giải thích: boarding (adj) nội trú

=> Students live and study in a boarding school. They only go home at weekends.

(Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần)

2. Giải thích: Sydney (thành phố Sydney)

=> Sunrise is a school in Sydney

(Sunrise là một trường học ở Sydney)

3. Giải thích: mountains and green fields (núi và những cánh đồng xanh)

=> There are mountains and green fields around An Son School.

(Có núi và những cánh đồng xanh xung quanh trường An Sơn)

4. Giải thích: Dream school (trường Dream)

=> Dream school has an art club.

(Trường Dream có một câu lạc bộ nghệ thuật)

5. Giải thích: English speaking teachers (giáo viên nói bằng tiếng anh)

=> At Dream School, students learn English with English speaking teachers

(Ở trường Dream, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh)

Câu 3

Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi)

1. Which school is a boarding school?

=> Sunrise is a boarding school

2. Where is An Son School?

=> It's in Bac Giang

3. Is there a school garden in An Son school?

=> Yes, it is

4. What do Dream School students do in the afternoon?

=> They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

Hướng dẫn dịch:

1. Trường nào là trường nội trú? Trường Sunrise là trường nội trú.

2. Trường An Sơn ở đâu? Trường ấy ở Bắc Giang.

3. Có một khu vườn ở trường An Sơn phải không? Đúng vậy.

4. Học sinh ở trường Dream làm gì vào buổi chiều? Họ chơi thể thao và các trò chơi. Một số học sinh vẽ tranh trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Câu 4

Which school in 1 would you like to go to? Why or why not? Complete the table. (trường nào trong bài 1 mà các em thích đi học? Tại sao? Hoàn thành bảng).

Name of school

(Tên trường)

Reasons you like it

(Lý do em yêu thích)

Reasons you don't like it

(Lý do em không thích)

Gợi ý

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don't like it

Sunrise

I can practise English with many students from all over Australia.

I only come back home at weekends.

An Son

It is in beautiful place, so it has a good view.

It is quite small and very remote, so it isn’t convenient to travel.

Dream

I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

It’s an international school, so it may be expensive.

Then discuss your choice with a friend. Sau đó thảo luận lựa chọn của em với bạn.

Gợi ý 1

A: Which school would you like to go to?

B: I'd like to go to Sunrise School.

A: Why?

B: Because I'd like to learn with students from all over Australia.

Gợi ý 2

A: Which school would you like to go to?

B: I'd like to go to An Son School.

A: Why?

B: Because An Son is in beautiful place, so it has a good view.

Gợi ý 3

A: Which school would you like to go to?

B: I'd like to go to Dream School.

A: Why?

B: Because I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 35
  • Lượt xem: 11.914
  • Dung lượng: 192,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo