Tiếng Anh 6 Unit 1: Project Soạn Anh 6 trang 15 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Project giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời 3 câu hỏi trang 15 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: My New School.

Soạn Unit 1 Project còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

Soạn Anh 6 Unit 1: Project

Project

Hướng dẫn dịch:

1. Thiết kế ngôi trường trong mơ của em. Nó trông như thế nào?

Ngôi trường trong mơ:

  • Ở thị trấn hay ở miền quê?
  • Là một trường nội trú?
  • Là một trường quốc tế?

Trường có:

  • Bể bơi?
  • Phòng chơi điện tử?
  • Nhà xanh và một nông trại?

2. Vẽ bức tranh về ngôi trường trong mơ của em.

3. Trình bày trước cả lớp

Hướng dẫn giải

Câu 1

Design your dream school. What does it look like? Thiết kế ngôi trường mơ ước. Nó trông như thế nào?

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and a farm.

(Nó có hồ bơi và trang trại.)

Câu 2

Draw a picture of your dream school. Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.

Câu 3

Present it to the class. Thuyết trình về nó trên lớp.

Trả lời:

Bài thuyết trình 1

I am Ngoc Lan and I am from Ha Noi. My dream school is Ngoi Sao secondary school. It’s located in Thanh Xuan street, Ha Noi. It’s large and modern. It has many different rooms such as: computer room, music room, art room, laboratory. The classroom’s very big with modern furniture. There is a big schoolyard in the middle of school. There are many types of sports which we can play there. It has a swimming pool. I can learn how to swim by our teachers. It also has a canteen with many kinds of food and drink.

Dịch

Tôi là Ngọc Lan và tôi đến từ Hà Nội. Ngôi trường mơ ước của em là trường THCS Ngôi Sao. Nó nằm ở đường Thanh Xuân, Hà Nội. Nó lớn và hiện đại. Nó có nhiều phòng khác nhau như: phòng máy tính, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật, phòng thí nghiệm. Phòng học rất lớn với đồ nội thất hiện đại. Có một sân trường lớn ở giữa trường. Có rất nhiều loại thể thao mà chúng ta có thể chơi ở đó. Nó có một hồ bơi. Tôi có thể học bơi bởi các giáo viên của chúng tôi. Nó cũng có một căng tin với nhiều loại đồ ăn thức uống.

Bài thuyết trình 2

Hello everyone! This is the picture of my dream school. It’s an international school in town. It’s very large with over 50 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and read. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

Dịch

Xin chào tất cả mọi người! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế trong thị trấn. Nó rất lớn với hơn 50 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và đọc sách. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

>> Tham khảo thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường mơ ước

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 39
  • Lượt xem: 7.517
  • Dung lượng: 170 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo