Tiếng Anh 6 Unit 6: Project Soạn Anh 6 trang 67 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 6: Project giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 67 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 bài Unit 6: Our Tet holiday.

Soạn Unit 6 Our Tet holiday còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 1. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

Soạn Anh 6 Unit 6: Project

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

- Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project

I wish

1. Each student gets a small piece of paper and writes his / her wishes on it.

2. He/She hangs it on a tree.

3. Other students take turns to come up, get a piece of paper and read aloud the wish.

4. The class guess whose wish it is.

I wish

Hướng dẫn dịch:

Tôi ước

1. Mỗi học sinh nhận một mảnh giấy nhỏ và viết điều ước của mình lên đó.

2. Mỗi bạn học sinh tự treo nó lên cây.

3. Các học sinh khác lần lượt lên, lấy một mảnh giấy và đọc to điều ước.

4. Cả lớp đoán xem đó là điều ước của ai.

- I want to have a brother: Tôi muốn có một em trai.

- I want to visit Singapore: Tôi muốn tham quan Singapore.

- I want to live in a tree house: Tôi muốn sống trong một ngôi nhà trên cây.

Trả lời:

- I want to pass all of my exams.

(Tôi muốn thi đỗ tất cả các kỳ thi.)

- I want to have an English dictionary.

(Tôi muốn có quyển từ điển tiếng Anh.)

- I want to make a lot of good friends.

(Tôi muốn kết bạn với những người bạn tốt.)

- I want to plant some trees in my garden.

(Tôi muốn trồng vài cái cây trong vườn.)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 18
  • Lượt xem: 1.908
  • Dung lượng: 207,7 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo