Tiếng Anh 6 Unit 1: Skills 2 Soạn Anh 6 trang 13 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Skills 2 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời 4 câu hỏi trang 13 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: My New School.

Soạn Unit 1 Skills 2 còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

Soạn Anh 6 Unit 1: Skills 2

Câu 1

Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. (Janet, một học sinh của trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường học của bạn ấy. Đoán câu trả lời cho những câu hỏi này).

1. Do you think the students there wear uniforms?

(Bạn nghĩ học sinh ở đây có mặc đồng phục không?)

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

(Họ có học tiếng Việt như một môn ngoại ngữ không?)

Gợi ý

1 - Yes, I do.

2 - No, they don’t.

Bài nghe:

Hi. My name’s Janet. I’m eleven years old. I’m now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren’t. We’re going to have a biology lesson on a farm.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên của tôi là Janet. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 trường Palmer. Tôi rất thích nơi đây. Bạn cùng lớp thì than thiện, giáo viên ở trường thì tốt bụng và hay giúp đỡ học sinh. Cô giáo mà tôi yêu quý là cô Smith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có hai tiếng để học tiếng Việt mỗi tuần. Tôi thường làm bài tập về nhà ở thư viện. Chúng tôi mặc đồng phục mỗi ngày nhưng hôm nay thì không vì chúng tôi sẽ có tiết sinh học ở nông trại.

Câu 2

Listen again and choose the correct answer A or B. (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng A hoặc B).

Nội dung bài nghe

Hi. My name's Janet. I'm eleven years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm.

Hướng dẫn dịch bài nghe

Chào. Mình là Janet. Mình mười một tuổi. Bây giờ mình đang học năm 6 tại trường Palmer. Mình thích ngôi trường này. Bạn học của mình rất thân thiện. Các giáo viên ở trường rất tốt và tử tế, và giáo viên yêu thích của mình là cô Smith. Cô ấy dạy chúng mình toán học. Mình có hai giờ để học tiếng Việt mỗi tuần. Mình thường làm bài tập về nhà trong thư viện. Chúng mình mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay thì không. Chúng mình sẽ có một tiết học sinh học ở trang trại.

1.A

2.B

3.B

4.A

5.A

1. Giải thích: and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths

Janet’s favourite teacher is her maths teacher.

(Cô giáo mà Janet yêu quý là cô giáo dạy toán)

2. Giải thích : We wear our uniforms every day, but today we aren’t

Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Ngày hôm nay Janet không mặc đồng phục).

3. Giải thích: I have two hours to study Vietnamese every week

Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tiếng Việt hai tiếng một tuần).

4. Giải thích: I usually do my homework in the library.

Janet usually does her homework in the library.

(Janet thường làm bài tập về nhà tại thư viện)

5. Giải thích : We’re going to have a biology lesson on a farm.

Her class is going to have a biology lesson on a farm.

(Lớp của cô ấy sẽ có tiết học sinh ở một nông trại).

Câu 3

Write the answers to the following questions about your school. (Viết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây về trường học).

1. What is the name of your school?

=> It’s Nguyen Van Troi school.

2. Where is your school?

=> It is in Ha Noi.

3. How many classes does your school have?

=> My school has 40 classes.

4. What do students do at your school?

=> We learn many subjects and join many interesting clubs.

5. What do you like about your school?

=> My school has a large playground and I like it very much.

Hướng dẫn dịch:

1. Trường bạn tên là gì? Trường tôi là trường Nguyễn Văn Trỗi.

2. Trường bạn ở đâu? Trường tôi ở Hà Nội.

3. Có bao nhiêu lớp trong trường của bạn? Trường tôi có 40 lớp.

4. Học sinh làm gì ở trường bạn? Chúng tôi học nhiều môn học và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị.

5. Bạn thích điều gì ở trường mình? Trường tôi có sân chơi rất rộng và tôi rất thích nó.

Câu 4

Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you. (Sử dụng các câu trả lời ở bài tập 3 để viết một đoạn văn 40 – 50 từ về trường em. Em có thể tham khảo các bài đọc để giúp em).

Example:

My school is Giang Son School. It is in the centre of my village. It has 12 classes with over 500 students. We study many subjects: maths, history, science, and of course, English. We often play games during break time. My teachers are friendly, and my friends are helpful, I like my school.

Hướng dẫn dịch:

Trường của tôi là trường Giang Sơn. Nó nằm ở trung tâm làng tôi. Ngôi trường có 12 lớp với hơn 500 học sinh. Chúng tôi học nhiều môn học: Toán, lịch sử, khoa học và tất nhiên là cả tiếng Anh nữa. Chúng tôi thường chơi các trò chơi trong giờ giải lao. Giáo viên của tôi thì thân thiện và các bạn thì hay giúp đỡ nhau. Tôi thích ngôi trường của mình.

>> Xem thêm: Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 64
  • Lượt xem: 18.982
  • Dung lượng: 144 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo