Soạn bài Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 8 trang 37 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? cung cấp những thông tin hữu ích, được tìm hiểu trong chương trình học môn Ngữ văn lớp 8.

Soạn bài Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?
Soạn bài Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?

Hôm nay, Download.vn muốn giới thiệu tài liệu Soạn văn 8: Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?.

Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?

Chuẩn bị đọc

Em đã biết gì về sao băng?

Gợi ý:

- Sao băng là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào bầu khí quyển Trái Đất với vận tốc lớn.

- Con người cho rằng nếu nhìn thấy sao băng và ước thì điều ước sẽ thành sự thật.

Trải nghiệm cùng văn bản

Câu 1. Mục đích của đoạn văn này là gì?

Giải thích cho người đọc sao băng là gì, sao băng được hình thành như thế nào.

Câu 2. Nội dung chính của đoạn văn này là gì?
Nội dung chính của đoạn văn: Giới thiệu về mưa sao băng.

Câu 3. Xác định thông tin chính và thông tin chi tiết của phần văn bản “Mỗi năm có rất nhiều … 12 - 13 tháng 12”.

  • Thông tin chính: Mỗi năm có nhiều trận mưa sao băng.
  • Thông tin chi tiết: Thống kê những trận mưa sao băng (tên gọi, thời gian)

Suy ngẫm và phản hồi

Câu 1. Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? có phải là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không? Vì sao?

- Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên.

- Nguyên nhân:

  • Đối tượng được đề cập đến trong văn bản là sao băng (một hiện tượng tự nhiên).
  • Nội dung giải thích khái niệm sao băng, mưa sao băng.
  • Sử dụng các thuật ngữ thuộc chuyên ngành thiên văn học như: thiên thạch, bầu khí quyển, Trái Đất, vũ trụ, lục địa…

Câu 2. Chỉ ra điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? với văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần?. Cách trình bày ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

Câu 3. Tóm tắt các thông tin cơ bản của văn bản. Dựa vào đâu em có thể xác định được những thông tin cơ bản này.

Câu 4. Xác định cách trình bày thông tin của các đoạn trích sau:

a. Sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch... tạo nên những hố lòng chảo sâu trên lục địa.

b. Mỗi năm có rất nhiều trận mưa sao băng ... cực điểm vào ngày 12 - 13/12.

c. Sao băng là sự xuất hiện ngẫu nhiên của các thiên thạch trên bầu trời ... hầu hết các trận mưa sao băng đều có chu kỳ là một năm.

Câu 5. Văn bản đã sử dụng (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Ý nghĩa của việc sử dụng (những) loại phương tiện ấy trong văn bản là gì?

Câu 6. Tìm và xem video clip về một trận mưa sao băng trên Internet. Sau đó trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về video clip đó.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 46
  • Lượt xem: 26.008
  • Dung lượng: 134,9 KB
Sắp xếp theo