Mẫu nhận xét Đảng viên mới nhất Phiếu nhận xét Đảng viên

Download.vn xin gửi tới các bạn mẫu phiếu nhận xét đảng viên mới nhất được dùng để nhận xét đảng viên trong kiểm toán nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

TỈNH UỶ .............................
Thị ủy ....................................
Đảng bộ (chi bộ) ....................
Chi bộ ấp, khu phố .................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ............, ngày....tháng.....năm......


PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM 20..

(Thực hiện theo quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

- Họ và tên đảng viên: ........................................... sinh hoạt tại chi bộ cơ sở:...............................

- Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn):..........................................................

- Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện, thị):.........................................

- Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ........................................ nhận xét đồng chí: .................................. như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần....)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21.737
  • Lượt xem: 94.349
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 255,5 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu tham khảo khác