Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 3 mẫu báo cáo thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo lại toàn bộ những thành tích, thành tựu đạt được trong quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mẫu báo cáo này để đề nghị tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nên cá nhân cần nêu rõ thông tin cá nhân, thành tích đã đạt được. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi 3 mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong bài viết dưới đây.

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ …………….

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng 3… năm 20…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

I/ SƠ YẾU LÝ LỊCH:

– Họ và tên:........…….…………………… ………………………………………...

– Ngày sinh: ......………………………… ……………………………………….......

– Chức vụ Đảng: .......…………………… ………………………………………......

– Chức vụ chính quyền đoàn thể: Giáo viên ....…………… ………………………..

– Đơn vị công tác: Trường ................……… …………………………………….........

– Chi Bộ: Trường................................……… ………………………………………....

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

– Năm học ............. được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường tôi đã đảm nhận giảng dạy và chủ nhiệm lớp ........., kiêm Tổ khối trưởng............

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

– Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, Quy chế, Quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị; khách quan, công tâm; hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp.

– Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; coi trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ thông tin, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

– Có ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

– Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

– Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức của nhà giáo.

*Chi ủy viên:

– Tư tưởng chính trị vững vàng, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của trường, của ngành.

– Vận động, tuyên truyền các đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ.

– Thực hiện thu chi đảng phí đúng quy định, công khai rõ ràng.

*Tổ chuyên môn:

– Tổ chuyên môn thực hiện tốt quyền hạn, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn theo hình thức mới, đúng quy định.

– Các giáo viên trong tổ đều biết ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn giảng.

– Tổ chuyên môn phối kết hợp tốt bộ phận chuyên môn của nhà trường trong công tác.

– Các giáo viên trong tổ đều có ý thức tự giác, tích cực hợp tác trong công việc.

*Lớp chủ nhiệm:

– Duy trì sĩ số học sinh tốt, không có học sinh bỏ học, hoàn thành chương trình lớp học 100%.

– Lớp có nề nếp , tham gia đầy đủ các phong trào của Trường, của Đội như: nuôi heo đất, nói lời hay làm việc tốt, ủng hộ học sinh bị bệnh hiểm nghèo, mua tăm tre ủng hộ người mù, ủng hộ người khuyết tật, kế hoạch nhỏ, kể chuyện theo sách, vẽ tranh, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, …

– Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

– Học sinh có ý thức giữ vệ sinh trường, lớp, vệ sinh cá nhân, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.

*Kết quả đạt được cuối năm học:

1. Danh hiệu thi đua:

– ...........Giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh, cấp tiểu học. Quyết định số: .............

– Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Quyết định số: ...............

– ...............Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Quyết định số: ..................

2. Hình thức khen thưởng:

– Năm.............: Giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm ......... Quyết định ....................

Giấy khen: Đạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp tiểu học. Quyết định ................

Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

– Năm............: Giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm .................

Giấy khen: Đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp tiểu học. Quyết định số:...............

Trên đây là báo cáo những thành tích mà bản thân tôi đã đạt được trong những năm học qua.

Bí thư chi bộ

Người báo cáo thành tích

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ …………….

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng 3… năm 20…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

Họ và tên: ………………… Sinh năm: 19…

Ngày vào Đảng (dự bị): …/…/20… ; Chính thức: …/…/20…

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………….…

Chức vụ Chính quyền: ………………………………………………….

Chức vụ Đoàn thể: ………………………………………………………

Sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học ……… - Đảng Bộ xã ………..…

Việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết và quan trọng đối với mọi người mà nhất là Đảng viên. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đảng viên. Từ đó nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Mỗi đảng viên chúng ta rất cần thấm nhuần và học theo những phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chúng ta ai ai cũng cần học bác những đức tính tốt đẹp ấy trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú

Trong "Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tôi tâm đắc nhất là: đội ngũ cán bộ đảng viên phải có đạo đức, có tài. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, là một tấm gương sáng để nhân dân tin và noi theo. Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Khi học tập và làm theo Bác tôi đạt được những kết quả trong năm như sau:

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiên quyết lên án và chống lại các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phi đạo đức, trái pháp luật.

Đối với Đảng thì tuyệt đối trung thành, đặt quyền lợi của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân, chấp hành triệt để những quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp, học sinh.

Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên trong đơn vị. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng;

Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn:

Có tinh thần trách nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với cương vị Chi ủy viên, tổ trưởng, UVBCH CĐ bản thân luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bản thân luôn nỗ lực cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt chức trách được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; Thực hiện tốt và hoàn thành nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của ấp.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nơi ở và nơi công tác. Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên của đơn vị.

Luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương, tham gia tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học. Luôn ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và giảng dạy.

Luôn duy trì sĩ số học sinh đạt 100% góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt phổ cập giáo dục mức độ 2.

100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học, học sinh tham gia tích cực và có kết quả các phong trào do trường, ngành tổ chức. Trong năm học 20…-20… có 01 học sinh đạt giải cuộc thi Violympic Toán cấp huyện, tỉnh. Được Hiệu trưởng Trường Tiểu học ……….. tặng giấy khen đạt thành tích: “Tích cực trong việc bồi dưỡng học sinh đạt điểm cao trong kì thi Violympic Toán cấp Tỉnh năm học 20…-20…”. Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

3. Nội dung đăng ký phấn đấu và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở học tập:

Một là, trách nhiệm với Tổ quốc: Phải luôn có trách nhiệm với Tổ quốc, với sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Trách nhiệm ấy được thể hiện ở tinh thần đấu tranh quên mình, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Hai là, trách nhiệm đối với nhân dân: Phải phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp khoa học trong lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối, chính sách ấy. Phải nêu gương trước quần chúng về mọi mặt.

Ba là, trách nhiệm đối với Đảng: Phải kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; phải thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.

4. Những sáng kiến, trong thực hiện nhiệm vụ:

Năm học 20…-20… sáng kiến “………………………………..” trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm do hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG NĂM:

1. Thành tích của cá nhân:

1.1. Khen thưởng về công tác Đảng:

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1.2. Khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc)

NămDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
20…-20…Chiến sĩ thi đua cơ sở

2.2. Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen)

NămHình thức khen thưởngSố, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
20…-20…Bằng khen

2. Thành tích của tập thể:

Năm học 20…-20… Chi bộ trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến cấp huyện.

XÁC NHẬN CHI BỘ

BÍ THƯ

..............................................

NGƯỜI BÁO CÁO

..............................................


XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ …………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Được tặng Giấy khen ngày …/…/20… Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT_TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số …/QĐ-UBND ngày …/…/20… Chủ tịch UBND huyện ………..… (Phó Chủ tịch …………… đã ký)

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ …………….

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày ...tháng … năm 20…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn ...........

Thực hiện Kế hoạch..........ngày.............của huyện ủy ............... về việc kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết ......năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã .............., chi bộ Tiểu học báo cáo kết quả thực hiện việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn ................ như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ

Chi bộ Tiểu học là chi bộ hành chính sự nghiệp, chi bộ có tổng số 19 đồng chí đảng viên sinh hoạt, trong đó đảng viên chính thức là 19 đồng chí, đảng viên dự bị là 0. Chi bộ có Ban chi ủy gồm 3 đồng chí, gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí ủy viên Ban chi ủy.

Tiểu học là một trong ba chi bộ trong khối giáo dục của địa phương, nhiệm vụ chính là công tác giáo dục và đào tạo, do đó trong những năm qua tập thể Ban chi ủy và chi bộ luôn có sự đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đảng viên và cán bộ viên chức luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền

Ngay sau khi được tham gia học tập, quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị Đảng bộ xã, chi bộ đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Do đó tập thể Ban chi ủy chi bộ đã thống nhất tổ chức hội nghị chi bộ để triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủ; Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 22/KH- ĐU ngày 20/12/2016 của Đảng ủy xã .............. về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị Về“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thảo luận các chuyên đề: “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai để đảng viên cam kết đăng ký nội dung học tập và làm theo.

2. Chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ tổ chức thảo luận các chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tại các cuộc họp của chi bộ và họp hội đồng nhà trường cấp ủy chi bộ đã dành thời gian để đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, cán bộ viên chức về những nội dung đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm, qua sinh hoạt cấp ủy chi bộ đã chỉ ra những kết quả đạt được trong học tập và làm theo của tập thể và mỗi cá nhân cần phát huy và chỉ ra những hạn chế tồn tại để khắc phục qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học.

Cấp ủy đã gắn việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân và nhiệm vụ thực tiễn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của nhà trường, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Triển khai các nội dung học tập năm.........trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, kết hợp với các phong trào thi đua, các đợt sơ kết, tổng kết.

Trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của chi bộ, cấp ủy đã bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành giáo dục.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hàng năm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường xây dựng Kế hoạch số 149/KHPH ngày 30/10/2017, Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2017-2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm học.Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Đồng chí Bí thư chi bộ luôn nêu cao vai trò chỉ đạo, chủ chốt, gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động; bên cạnh đó tất cả đảng viên, giáo viên, nhân viên đều có ý thức trong việc “Trung thực, trách nhiệm”: thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài đơn vị, có ý thức tự giác cao. Thường xuyên nêu cao tinh thần “Đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”: đa số đều có ý thức tự giác thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bộ phận chuyên môn của nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử,… và lồng ghép vào giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Duy trì việc tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trong các buổi sinh hoạt chi bộ, giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa.

100% CBGV, NV nhà trường đều “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” thể hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Kết quả nổi bật trong thời gian qua:

Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị đã thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh nhà trường. Thể hiện rõ trong việc nhà trường xây dựng thành công trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và thực hiện công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong việc kêu gọi, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng, tu sửa trường lớp. Hiện nay nhà trường đã có đủ các phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi do ngành Giáo dục Đào tạo tổ chức luôn được Chi bộ, BGH nhà trường quan tâm đầu tư và tập thể CBGV nhiệt tình ủng hộ nên kết quả khá cao, được UBND huyện, Phòng GD&ĐT ghi nhận.

Ban chi ủy luôn đoàn kết, thống nhất, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư, phó bí thư có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận như: hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ GV, HS tham gia các hội thi do ngành tổ chức đạt giải cá nhân và tập thể đạt giải toàn đoàn. Đặc biệt có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Đồng chí Bí thư chi bộ được UBND huyện tặng Giấy khen Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhân dịp kỷ niệm .....năm Bác Hồ về ATK ............... (1947-2017) và ........năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11.......).

Chi bộ luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên, Ban giám hiệu và trưởng các đoàn thể trong nhà trường. Gắn “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó xác định phương hướng phấn đấu, thực hiện những công việc bình thường, cụ thể hằng ngày có thể làm và cần phải làm theo. Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban, ngành và triển khai thông qua các phong trào thi đua. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đặc biệt là tổ chức Công đoàn trong nhà trường. Vì vậy chi bộ nhà trường luôn được Đảng ủy xã .............. đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Đánh giá chung:

4.1. Ưu điểm:

- Nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Biết cụ thể hoá và xây dựng văn bản, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội dung và tiến độ.

- Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, viên chức và đảng viên đã đem lại chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Hầu hết cán bộ, đảng viên, CNVC có ý thức cao hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Ý thức trách nhiệm, chấp hành giờ giấc làm việc và làm tốt công việc được lãnh đạo phân công.

- Ban chi ủy luôn sâu sát trong công tác lãnh đạo về chính trị, về chuyên môn. Nhà trường đã chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Đã cụ thể hoá và xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội dung.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, từ đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở chi bộ mang lại hiệu quả cao.

- Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả các Quy định, Chỉ thị của cấp trên với tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, ban giám hiệu nhà trường, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các phong trào thi đua khác.

4.2. Tồn tại, hạn chế

- Sự phối hợp, lồng ghép nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban, ngành đoàn thể với các phong trào thi đua chưa rõ nét.

- Trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ một số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, còn e dè nể nang.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn ................ của Chi bộ.............

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.744
  • Lượt xem: 31.432
  • Dung lượng: 87 KB
Sắp xếp theo