Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2022 Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là gì? Cách viết phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên như thế nào? Là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm bởi khi có thay đổi thông tin, Đảng viên phải làm phiếu bổ sung hồ sơ.

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là biểu mẫu được lập ra khi Đảng viên chính thức thay đổi một số thông tin thì sẽ dùng phiếu này để tiến hành kê khai nội dung thông tin thay đổi về bản thân và gia đình. Việc kê khai bổ sung hồ sơ Đảng viên giúp ích cho cơ quan tổ chức đảng có thể dễ dàng quản lý, cập nhật các thông tin của đảng viên. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 3-HSĐV tại Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu và hướng dẫn cách viết, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là gì?

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là một văn bản được lập ra dành cho những Đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai những nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm.

Việc kê khai phiếu báo này nhằm cập nhật thông tin về Đảng viên thường xuyên và để giúp cho tổ chức Đảng có để dễ dàng quản lý được Đảng viên tại cấp đảng bộ, đảng ủy, chi bộ của mình.

Phiếu báo này do trực tiếp Đảng viên điền thông tin một cách trung thực, đầy đủ và được xác nhận bởi người đại diện của cấp đảng cơ sở nơi đảng viên đó đang đăng ký sinh hoạt.

Trường hợp nào cần làm phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được lưu giữ theo chế độ mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Hồ sơ của Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xem xét kết nạp Đảng, khi kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức Đảng khác…

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Cụ thể:

Định kỳ hằng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức Đảng bổ sung vào hồ sơ Đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

Như vậy, hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng, nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải làm phiếu bổ sung và ghi lại tất cả những thông tin thay đổi đó.

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

TỈNH (tương đương) ..........

HUYỆN (tương đương)........

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ....

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN............

CHI BỘ:..........................

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm ………………)

SỐ LL: ……………………..

SỐ TĐV: …………………

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa):……. Sinh ngày ...... tháng ...... năm...........

Mới thay đổi nơi ở: ……………………….………………………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: .………………………………………

Chức vụ mới được giao

- Đảng: .…………………………………………………………………………………

- Chính quyền: …………………………………………………………………………

- Đoàn thể: ………………………………………………………………………………

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ……………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………. - Chuyên môn nghiệp vụ: …….........

- Học vị (TS, thạc sĩ). ……………..………….- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)……

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)……………………………

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp... Trình độ A, B, C, D): ………………………..………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú): …………

………………………………………………………………………………………………

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật).………………….………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Cha đẻ: …………….………………. - Mẹ đẻ: …………………………………………

- Cha (vợ hoặc chồng)…………... - Mẹ (vợ hoặc chồng)……………………………

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)……

- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu...?)………………….

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm: …………………………

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……………đồng, bình quân người/hộ………. đồng

- Nhà ở: …………………….……………………………….………………………………….…

- Đất ở: …………………….……………………………….………………………………….…

- Hoạt động kinh tế: ……………………………………….…………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):………. Tên tài sản mới: …………giá trị………………. đồng

- Được miễn công tác và SHĐ ngày: …………………..….………………………………….

.., ngày …. tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

1. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, ghi bằng chữ in hoa.

Ví dụ: TRỊNH THỊ LAN

2. Mới thay đổi nơi ở

Ghi rõ cụ thể cả địa chỉ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố.

3. Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: Nếu chuyển công tác, chuyển nghề thì Đảng viên ghi rõ chức vụ mới trong Đảng, chính quyền…

Ví dụ: Doanh nghiệp: Kế toán tổng hợp

4. Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

Ghi cụ thể theo văn bằng, chứng chỉ mới được cấp (có thay đổi so với trước đây).

Ví dụ:

- Học vị: Thạc sĩ - Học hàm: Giáo sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

5. Khen thưởng: Khi được khen thưởng mới trong năm thì Đảng viên bổ sung cụ thể

Ví dụ: Giáo viên giỏi cấp huyện, thầy thuốc nhân dân…

6. Bị xử lý kỷ luật trong năm: Ghi rõ là bị kỷ luật Đảng, chính quyền hay bị phạt hành chính, xử lý hình sự.

7. Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Nếu thôi làm con nuôi và nhận lại cha, mẹ đẻ thì ghi cụ thể họ và tên của cha, mẹ đẻ.

- Nếu cưới vợ, chồng nữa hoặc vợ, chồng chết… thì ghi cụ thể họ tên hoặc chết khi nào, ghi theo giấy chứng tử nào…

- Nếu sinh thêm con thì ghi thêm họ tên con mới sinh; nhận con nuôi thì ghi họ tên con nuôi, làm gì, ở đâu…

8. Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm

- Nếu có thay đổi về tổng thu nhập của gia đình thì khai theo mức thu nhập mới.

- Nếu mua, được tặng cho, thừa kế… nhà, đất ở, tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mới thì cũng liệt kê theo giấy tờ của tài sản đó gồm: Tên, giá trị tài sản…

9. Nếu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: Ghi rõ ngày bắt đầu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Lưu ý: 

  • Các tổ chức cơ sở đảng lập và gửi kèm danh sách trích ngang đảng viên (theo từng Chi bộ trực thuộc đối với Đảng ủy cơ sở); đồng thời triển khai thực hiện Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định; gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp, rà soát, đối chiếu theo quy định (mẫu gửi kèm).
  • Nếu trong Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên có khai thay đổi về trình độ giáo dục phổ thông; chuyên môn; nghiệp vụ; lý luận chính trị so với trước đây hoặc khen thưởng bậc cao, kỷ luật trong năm đề nghị gửi kèm theo các bản phô tô.

Quy định về bổ sung hồ sơ đảng viên

Việc bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức được quy định tại Mục 8 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 như sau:

- Định kỳ hằng năm và khi đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về nội dung như sau:

  • Trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...);
  • Đơn vị;
  • Chức vụ công tác;
  • Nghề nghiệp;
  • Khen thưởng;
  • Kỷ luật;
  • Hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

- Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).

- Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng bổ sung vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Sắp xếp theo