Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Sinh học 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ôn tập giữa kì 1 Sinh học 11 năm 2023 - 2024

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Sinh 11 Kết nối tri thức năm 2023 - 2024 là tài liệu rất hay dành cho các bạn học sinh lớp 11 tham khảo. Tài liệu bao gồm phạm vi kiến thức ôn thi giữa kì 1 các dạng bài tập ôn luyện.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Sinh học 11 Kết nối tri thức giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi giữa học kì 1 lớp 11. Từ đó có định hướng, phương pháp học tập để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra. Vậy sau đây là trọn bộ đề cương giữa kì 1 Sinh học 11 Kết nối tri thức năm 2023 - 2024 mời các bạn theo dõi. Bên cạnh đó các bạn tham khảo đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 11 Kết nối tri thức.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Sinh học 11 Kết nối tri thức

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

Chủ đề 1: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (Bài 1 đến bài 5)

Ôn tập kiểm tra giữa kì I: Bài 1 đến bài 5

MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Trao đổi nước và khoáng ở thực vật

1. Con đường đi của nước từ đất vào cây và từ cây ra ngoài không khí: Dung dịch đất → Biểu bì rễ → mô mềm rễ → mạch gỗ của rễ → mạch gỗ của thân → mạch gỗ của lá → mô mềm lá → không khí.

2. Quá trình thoát hơi nước:

Qua bề mặt lá (cutin)

Qua khí khổng (chủ yếu)

Đặc điểm

Tốc độ chậm, khó điều chỉnh

Tốc độ nhanh, được điều chỉnh

Phụ thuộc

* Độ dày lớp cutin, diện tích lá:

+ Ở lá non: cutin mỏng, thoát hơi nhanh và dễ dàng.

+ Ở là già: cutin dày, thoát hơi kém và khó khăn.

* Số lượng, sự phân bố & hoạt động đóng mở khí khổng:

+ Khi no nước: thành mỏng căng ra,

thành dày cong theo " khí khổng mở.

+ Khi mất nước: thành mỏng hết căng, thành dày duỗi thẳng" khí khổng đóng.

Ảnh hưởng

Độ tuổi của lá, điều kiện sống,. . .

Ánh sáng, sự stress,. . . .

Vai trò

- Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ;

- Cung cấp nguyên liệu cho quang hợp (CO2) & hô hấp (O2);

- Hạ nhiệt độ bề mặt lá những ngày nắng nóng;

II. QUANG HỢP THỰC VẬT

Sơ đồ hấp thụ & truyền năng lượng:

Carotenoid " chlorophyll b " chlorophyll a "

chlorophyll a ở trung tâm phản ứng.

Phân biệt 2 pha của quá trình quang hợp:

Nội dung

Pha sáng

Pha tối

Nơi thực

hiện

Màng thylakoid (hạt Grana)

Chất nền Stroma (lục lạp)

Nguyên

liệu

Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+, ADP,

phospho vô cơ

CO2, NADPH, ATP

Điều kiện

Cần ánh sáng

Cần nhiệt độ thích hợp

Sản phẩm

NADPH, ATP, O2

Các hợp chất hữu cơ

Diễn biến

- Diệp lục hấp thụ ánh sáng và chuyển thành trạng thái kích động.

- Quang phân li nước

2H2O → 4H+ + 4e- + O2

- Sự cố định CO2 tạo thành các hợp chất hữu cơ (glucose,. . . ) nhờ nguồn năng lượng ATP và NADPH do pha sáng cung cấp.

SO SÁNH QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM

C3

C4

CAM

Đặc điểm sống

Phân bố

Khắp nơi, chủ yếu ôn đới

và cận nhiệt đới,. .

Nhiệt đới, cận nhiệt đới

Sa mạc, hoang mạc,. .

Điều kiện sống

Khí hậu ôn hòa

Khô, nóng

Khô hạn kéo dài

Đại diện

Lúa, khoai, sắn, đậu,. . .

Mía, ngô, kê, rau dền, . . .

X. rồng, dứa, t. long,. . .

Đặc điểm pha tối

Chu trình

Chu trình Calvin (C3)

C4 (có chu trình Calvin)

CAM (có chu trình

Calvin)

Chất nhận CO2

đầu

RuBP

PEP

PEP

Sản phẩm đầu

PGA (3C)

OAA (4C)

OAA ® MA (4C)

Không gian

TB thịt lá (nhu mô)

TB thịt lá, TB bao bó

mạch

TB thịt lá

Thời gian

Ngày

Ngày

Đêm, ngày

. . . . . . . . . . . .

A. MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý

TRẮCNGHIỆM

Câu 1. Sự hấp thụ & trao đổi khoáng thường gắn liền với sự trao đổi nước

A. các nguyên tố khoáng không tan trong nước.
B. các nguyên tố khoáng liên kết với nước.
C. các nguyên tố khoáng hòa tan trong nước.
D. các nguyên tố khoáng có chứa nước.

Câu 2. Khi cây bị vàng úa, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng loại nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại?

A. Mg2+
B. Ca2+
C. Fe3+
D. Na+

Câu 3. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cây bị thiếu nguyên tố và cần bón phân là căn cứ vào

A. biểu hiện của quả non.
B. biểu hiện của thân cây.
C. biểu hiện của màusắchoa.
D. biểu hiện của lá cây

Câu 4. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ chủ động.
B. Hấp thụ thụ động
C. Thẩm thấu.
D. Khuếch tán

Câu 5. Người ta khảo sát và đo nồng độ chất tan (%) trong đất và trong tế bào lông hút của một cây Xoài và thu được kết quả như bảng bên dưới. Khi nói về cây xoài này, phát biểu đúng là

Mg2+

Ca2+

Cl-

K+

NO3-

Trong đất

0,2

0,3

0,1

0,4

0,6

Trong lông

hút

0,1

0,7

0,5

0,1

0,3

(1)Có 2 chất khoáng cây xoài này phải tiêu tốn năng lượng để hấp thụ.

(2)Cây xoài này phải tốn năng lượng để vận chuyển Ca2+

(3)Có 1 chất mà cây xoài này không tiêu tốn năng lượng để hấp thụ.

(4)Nếu trong đất chỉ có các chất tan trên thì cây xoài này không thể hấp thụ được nước.

A. 1, 2
B. 1, 3
C. 1, 4
D. 2, 4.

Câu 6. Do sự biến đổi khí hậu dẫn đến hiện lượng nước biến xâm nhập vào đất liền. Sự tích tụ muối trong đất là một trở ngại lớn trong nông nghiệp. Nguyên nhân nào làm cho cây trồng không ưa mặn không sống được trong đất có nồng độ muối cao?

A. Hàm lượng nước trong đất là quá thấp.
B. Thế năng của nước trong đất quá thấp.
C. Hàm lượng oxygen trong đất thấp là lông hút bị chết.
D. Hàm lượng ion khoáng Na+ và Cl- cao gây đầu độc tế bào.

Câu 7. Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1)Tạo lực hút đầu trên.

(2)Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3)Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quang hợp.

(4)Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí. Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (3) và (4).
B. (1), (2) và (3).
C. (2), (3) và (4)
D. (1), (2) và (4).

Câu 8. Khi tế bào mất nước thì

A. thành ngoài dãn nhiều hơn, khí khổng mở.
B. thành ngoài co lại, khí khổng đóng.
C. thành trong và thành ngoài dãn như nhau, khí khổng mở.
D. thành trong và thành ngoài đều co lại, khí khổng đóng.

Câu 9. Cường độ thoát hơi nước qua lá được điều chỉnh chủ yếu bởi cơ chế

A. đóng mở của khí khổng.
B. khuếch tán hơi nước qua cutin.
C. cân bằng nước của khí khổng.
D. khuếch tán hơi nước ở bề mặt lá.

. . . . . . . . . . . . . .

Tải file tài liệu để xem thêm Đề cương ôn tập giữa kì 1 Sinh học 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 91
  • Lượt xem: 1.920
  • Dung lượng: 252,8 KB
Sắp xếp theo