Sinh học 11 Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật Giải Sinh 11 Kết nối tri thức trang 129, 130, ..., 140

Giải Sinh 11 bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập trong SGK Sinh học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống chương 3 Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

Giải Sinh 11 Kết nối tri thức trang 129→140 được biên soạn đầy đủ, chi tiết trả lời các câu hỏi nội dung bài học Sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Đồng thời qua đó các em hiểu được quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Sinh 11 bài 20 Sinh trưởng và phát triển ở thực vật Kết nối tri thức, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

I. Đặc điểm và các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển ở thực vật

Câu hỏi 1

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật có đặc điểm gì?

Gợi ý đáp án

Xảy ra tại một số vị trí, cơ quan trên cơ thể thực vật như ngọn thân, đỉnh cành, chóp rễ, ... nơi có các mô phân sinh.

Diễn ra trong suốt đời sống của thực vật (từ giai đoạn hạt cho đến khi cây già và chết) do sự phân chia liên tục của các tế bào tại các mô phân sinh.

Đây là hình thức sinh trưởng không giới hạn, biểu hiện bằng sự gia tăng kích thước, sự xuất hiện và thay mới của các cơ quan như cành, lá, rễ, hoa, quả, ... Sự sinh trưởng không giới hạn này có thể quan sát thấy rõ ở các cây thân gỗ lâu năm, với sự gia tăng chiều cao cây, đường kính thân, ... trong suốt chu kỳ sống của nó.

Câu hỏi 2

Dựa vào Hình 20.3, chỉ ra mối quan hệ giữa nhiệt độ với tỉ lệ nảy mầm và thời gian mầm của hạt.

Gợi ý đáp án

Nhiệt độ tối ưu của đa số các loài cây trồng nhiệt đới dao động trong khoảng 20 - 30 độ, trong khi cây ôn đới là khoảng 15 - 20 độ. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt, khả năng ra hoa, hình thái của cơ quan sinh sản, ... Trong một giới hạn nhất định, tăng nhiệt độ sẽ làm tăng tỉ lệ nảy mầm và rút ngắn thời gian nảy mầm của hạt.

II. Mô phân sinh, sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Câu hỏi 1

Phân biệt các loại mô phân sinh ở thực vật về vị trí và vai trò của mỗi loại.

Gợi ý đáp án

Vị trí

Vai trò

Mô phân sinh đỉnh

Ngọn cây, đỉnh cành và chốp rễ của cây một lá mầm và hai lá mầm

Mô phân sinh đỉnh ở ngọn cây và đỉnh cành làm tăng chiều cao của cây, chiều dài của cành

Mô phân sinh đỉnh ở rễ làm tăng chiều dài rễ

Mô phân sinh bên

Chỉ có ở phần thân cây ở cây hai lá mầm.

Làm tăng đường kính của thân

Mô phân sinh lóng

Chỉ có ở phần lóng ở cây một lá mầm

Làm tăng chiều dài của lóng

Câu hỏi 2

Trong các cơ quan: rễ, thân, lá, cơ quan nào sinh trưởng không giới hạn? Điều này có ý nghĩa như thế nào với đời sống của thực vật?

Gợi ý đáp án

Trong các cơ quan: rễ, thân, lá, cơ quan thân và rễ là cơ quan sinh trưởng không giới hạn. Điều này giúp cho thực vật có thể phát triển tốt tăng sức đề kháng chống lại các bệnh tật từ môi trường, khi thân phát triển to hơn yêu cầu nhiều chất dinh dưỡng hơn nên hệ rễ cũng phát triển để giúp cây hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng.

Câu hỏi 3

Phân biệt kiểu sinh trưởng của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Gợi ý đáp án

Sinh trưởng cây một lá mầm

Sinh trưởng cây hai lá mầm

Có dạng thân cỏ, một số có dạng đặc biệt

Có dạng thân đa dạng (gỗ, cỏ, leo, ...)

Phôi của hạt chỉ có một lá mầm

Phôi hạt có hai lá mầm

Rễ chùm, gân lá hình cung

Rễ cọc, gân lá hình mạng

Sinh trưởng sơ cấp

Cây hai lá mầm thân thảo: sinh trưởng sơ cấp

Cây hai lá mầm thân gỗ: chỉ sinh trưởng so cấp khi còn ở giai đoạn non

Cây trưởng thành: sinh trưởng thứ cấp

III. Hormone thực vật

Câu hỏi 1

Hormone thực vật là gì? Chúng có vai trò như thế nào đối với thực vật?

Gợi ý đáp án

Hormone thực vật là các chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao, được tổng hợp với lượng nhỏ ở các cơ quan, bộ phận nhất định trong cây, tham gia điều tiết các hoạt động sống của thực vật.

Vai trò:

 • Thúc đẩy quá trình sinh trưởng, phát triển ở thực vật như: sinh trưởng của chồi ngọn, nảy mầm của hạt, chín của quả, ... hoặc ức chế sự sinh trưởng, đẩy nhanh sự già hoá ở cây qua các phản ứng ngủ của hạt, rụng lá, rụng quả, ...
 • Hormone tham gia điều khiển các đáp ứng của thực vật với các kích thích đến từ môi trường.

Câu hỏi 2

Lập bảng chỉ ra đặc điểm của các loại hormone về vị trí tổng hợp, hướng vận chuyển và tác dụng sinh của mỗi loại.

Gợi ý đáp án

Vị trí tổng hợp

Hướng vận chuyển

Tác dụng sinh lí

Auxin

Các cơ quan đang sinh trưởng mạnh

Vận chuyển hướng gốc đến rễ theo mạch rây

Ảnh hưởng đến hầu hết quá trình sinh lí từ cấp độ tế bào đến cơ thể

Gibberellin

Các cơ quan đang sinh trưởng

Hai chiều: hướng ngọn và hướng gốc theo mạch gỗ và mạch rây

 • Tăng chiều dài của thân và lóng
 • Kích thích nảy mầm của củ và hạt
 • Thúc đẩy hình thành và phân hoá giới tính của hoa

Cytokinin

Ở mô phân sinh đỉnh rễ

Vận chuyển đến các cơ quan khác theo hệ thống mạch gỗ

 • Kích thích sự phân chia tế bào
 • Tác động đến sự phân hoá cơ quan của thực vật
 • Làm chậm sự già hoá của thực vật, giảm ưu thế ngọn

Ethylene

Tổng hợp trong giai đoạn già hoá của cây và quá trình chín của quả

Vận chuyển bằng con đường khuếch tán trong phạm vi hẹp

 • Thúc đẩy sự chín quả
 • Kích thích sự rụng lá, hoa, quả
 • Kích thích hình thành lông hút, rễ phụ
 • Kích thích sự ra hoa

Abscisic acid

Ở hầu hết các bộ phận của cây

Hai chiều: hướng ngọn theo mạch gỗ và hướng gốc theo mạch rây

 • Ức chế sự nảy mầm của hạt
 • Thúc đẩy quá trình đóng khí khổng
 • Kích thích hoá già thân, lá, ...
 • Tăng khả năng chống chịu hạn, mầm, bệnh, ...
 • Ức chế sinh trưởng của cành, lóng, ...

Câu hỏi 3

Khi sử dụng hormone thực vật trong trồng trọt, cần tuân thủ những nguyên tắc gì?

Gợi ý đáp án

Khi sử dụng hormone thực vật trong trồng trọt, cần tuân thủ các nguyên tắc: đúng liều lượng, đúng nồng độ, đảm bảo tính đối kháng và sự phối hợp giữa các loại hormone

Luyện tập và vận dụng Sinh 11 Bài 20

Câu hỏi 1

Trong sản xuất, người ta thường kéo dài giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh dưỡng của những đối tượng cây trồng nào? Nêu một số biện pháp để thực hiện.

Gợi ý đáp án

Trong sản xuất, người ta thường kéo dài giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh dưỡng của những đối tượng cây trồng lấy ngắn ngày, những loài cây sử dụng lá, thân, củ để làm sản phẩm nông nghiệp

Biện pháp: Bổ sung gibberellin để tăng chiều dài của thân và lóng do gibberellin kích thích sự phân chia và dãn dài của tế bào

Câu hỏi 2

Nhà Lan trồng ba loại rau gồm: mồng tơi, rau đay và rau bí. Hãy giới thiệu giúp Lan một biện pháp để tăng số lượng nhánh, từ đó tăng năng suất của các loại rau này. Giải thích cơ sở của biện pháp đó.

Gợi ý đáp án

Biện pháp tăng số lượng nhánh là cung cấp dinh dưỡng hợp lí, điều chỉnh tỉ lệ các loại phân bón làm chậm sự ra hoa của thực vật. Bởi vì các cây rau này chủ yếu để sử dụng lá, nên việc làm chậm sự ra hoa sẽ giúp cho các chất dinh dưỡng được tập trung chủ yếu ở lá cây, giúp tăng năng suất cây trồng

Câu hỏi 3

Lập bảng phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Gợi ý đáp án

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Là kết quả hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng

Là kết quả phân chia của các tế bào mô phân sinh bên có ở thân và rễ

Có ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm thân thảo

Đối với cây hai lá mầm thân gỗ, diễn ra ở giai đoạn cây non

Cây hai lá mầm thân gỗ

Sinh trưởng về chiều cao, hạn chế tăng trưởng về đường kính

Sinh trưởng về đường kính

Câu hỏi 4

Quan sát lát cắt ngang của thân cây gỗ ở Hình 20.7 và cho biết cách xác định tuổi của cây. Có thể sử dụng vòng gỗ để tìm hiểu về đặc điểm khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ) ở địa phương nơi thực vật đó sinh sống được không? Giải thích

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 03
 • Lượt xem: 44
 • Dung lượng: 147,6 KB
Sắp xếp theo