Tin học lớp 4 Bài 16: Chương trình của em Giải Tin học lớp 4 Kết nối tri thức trang 72, 73, 74

Giải bài tập Tin học 4 Bài 16: Chương trình của em để diễn tả ý tưởng giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 72, 73, 74.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, giúp các em tìm hiểu bài thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 16 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Tin học 4 Kết nối tri thức Bài 16 - Luyện tập

Luyện tập 1

Em hãy mở chương trình “Bể cá cảnh” đã làm ở phần luyện tập Bài 15, rồi thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thêm nhiều nhân vật cá khác nhau và tạo chương trình giống nhân vật cá ban đầu

b) Chạy chương trình và quan sát kết quả

Trả lời:

a) Thêm nhân vật:

Bước 1. Chọn lệnh Chương trình của em trong bản chọn Chương trình của em. Mở tệp chương trình “Bể cá cảnh” có tên là ChuCa đã lưu trên máy tính ở bài 15.

Bước 2. Nháy chuột vào nút lệnh Chương trình của em để thêm nhân vật tùy ý.

Bước 3. Tạo chương trình cho nhân vật đã chọn như Hình B.

Chương trình của em

b) Nháy chuột chọn nút lệnh Chương trình của em để chạy chương trình và quan sát thấy chú cá và các nhân vật đã thêm sẽ chuyển động theo các câu lệnh lập trình.

Luyện tập 2

Em hãy mở chương trình “Điều khiển rô-bốt” đã lưu ở bài 14, rồi thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thêm nhân vật bọ dừa và tạo chương trình cho bọ dừa vẽ hình chữ nhật

b) Xóa nhân vật mèo

c) Chạy chương trình và quan sát kết quả

Trả lời:

a) Thêm nhân vật bọ dừa: Nháy chuột vào nút lệnh Chương trình của em để thêm nhân vật bọ dừa.

Thực hiện lệnh vẽ hình chữ nhật:

Bước 1. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Chương trình của em kéo thả lệnh Chương trình của em vào vùng tạo chương trình

Bước 2. Nháy chuột vào biểu tượng Chương trình của em để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Chương trình của em sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 3. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 1. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Chương trình của em đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 3. Thay đổi số bước di chuyển thành 100 bằng cách sau:

Chương trình của em

Bước 5. Kéo thả lệnh Chương trình của em vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 6. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 5. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

Bước 7. Kéo thả lệnh Chương trình của em vào vị trí kế tiếp của chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 8. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

Bước 9. Kéo thả lệnh Chương trình của em vào vị trí kế tiếp của chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 10. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

b) Nháy chuột vào biểu tượng thùng rác để xóa nhân vật mèo

Chương trình của em

c) Nháy chuột chọn nút lệnh Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng để chạy chương trình và quan sát thấy bọ dừa di chuyển theo hình chữ nhật.

Soạn Tin học 4 Kết nối tri thức Bài 16 - Vận dụng

Tạo chuong trình mới cho nhân vật bọ cánh cứng vừa di chuyển vừa sẽ đường như Hình 77 dưới đây.

Chương trình của em

Trả lời:

Bước 1. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Chương trình của em kéo thả lệnh Chương trình của em vào vùng tạo chương trình

Bước 2. Nháy chuột vào biểu tượng Chương trình của em để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Chương trình của em sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 3. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 1. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Chương trình của em đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 3. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 5. Kéo thả lệnh Chương trình của em vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 6. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh bước 5. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 7. Kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 8. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh bước 7. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 9. Kéo thả lệnh Chương trình của em vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 10. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh bước 9. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 11. Kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 12. Nháy chuột vào nhóm lệnh Chương trình của em, kéo thả lệnh Chương trình của em đặt nối tiếp sau lệnh bước 11. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 104
  • Dung lượng: 218,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo