Tin học lớp 4 Bài 14: Khám phá môi trường lập trình trực quan Giải Tin học lớp 4 Kết nối tri thức trang 63, 64, 65, 66, 67

Giải bài tập Tin học 4 Bài 14: Khám phá môi trường lập trình trực quan giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 63, 64, 65, 66, 67.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, giúp các em tìm hiểu bài thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 14 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Tin học 4 Kết nối tri thức Bài 14 - Luyện tập

Luyện tập 1

Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt hành động sau?

1) Di chuyển 60 bước

2) Quay phải 15 độ

Khám phá môi trường lập trình trực quan

Trả lời:

Đáp án đúng là: B.

Luyện tập 2

Em hãy tạo chương trình trong Scratch để kiểm tra Câu 1.

Trả lời:

Bước 1. Mở phần mềm Scratch

Bước 2. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan kéo thả lệnhKhám phá môi trường lập trình trực quanvào vùng tạo chương trình

Bước 3. Nháy chuột vào biểu tượng Khám phá môi trường lập trình trực quan để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 2. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 5. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 4. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 6. Tương tự bước 5, kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan vào chương.

Bước 7. Nháy chuột vào nút lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan ở góc bên trên phải sân khẩu mở rộng toàn màn hình. Nháy chuột vào nút lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan để chạy chương trình

Soạn Tin học 4 Kết nối tri thức Bài 14 - Vận dụng

Vận dụng 1

Trong khi di chuyển hoặc quay, có thể nhân vật mèo sẽ lộn ngược. Lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan giúp em khắc phục điều này. Em hãy mở rộng chương trình “Điều khiển rô-bốt”, bổ sung lệnh này vào sau lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan và chạy thử.

Trả lời:

Khi ta bổ sung lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan thì nhân vật sẽ trở lại ban đầu.

Vận dụng 2

Em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật mèo vừa đi vừa vẽ hình tam giác, biết góc quay để vẽ tam giác là 120 độ.

Trả lời:

Bước 1. Mở phần mềm Scratch

Bước 2. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan vào vùng tạo chương trình

Bước 3. Nháy chuột vào biểu tượng Khám phá môi trường lập trình trực quan để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 2. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 5. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 4. Thay đổi số bước di chuyển thành 100 bằng cách sau:

Khám phá môi trường lập trình trực quan

Bước 6. Kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan vào chương trình và thay đổi góc quay thành 120 độ.

Bước 7. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 6. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

Bước 8. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 7.

Bước 9. Nháy chuột vào nhóm lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan, kéo thả lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 8. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

Bước 10. Nháy chuột vào nút lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan ở góc bên trên phải sân khẩu mở rộng toàn màn hình, Nháy chuột vào nút lệnh Khám phá môi trường lập trình trực quan để chạy chương trình

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12
  • Lượt xem: 207
  • Dung lượng: 187,9 KB
Sắp xếp theo