Tin học lớp 4 Bài 12B: Phần mềm luyện gõ bàn phím Giải Tin học lớp 4 Kết nối tri thức trang 55, 56, 57, 58

Giải bài tập Tin học 4 Bài 12B: Phần mềm luyện gõ bàn phím giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo,. nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 55, 56, 57, 58.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, giúp các em tìm hiểu bài thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 12B Chủ đề 5: Ứng dụng Tin học cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Tin học 4 Kết nối tri thức Bài 12B - Luyện tập

Luyện tập 1

Muốn gõ chữ hoa, em sử dụng phím nào sau đây?

A. Tab

B. Shift

C. Ctrl

D. Alt

Trả lời:

Đáp án đúng là: B. Để gõ chữ hoa ta giữ phím Shift

Luyện tập 2

Trên bàn phím có hai phím Shift bên trái và bên phải, các phím có hai kí tự nằm ở hai khu vực như Hình 60:

Hình 60

Muốn gõ các kí tự trên ở khu vực 2, em sử dụng phím Shift nào?

A. Phím Shift bên trái

B. Phím Shift bên phải

Trả lời:

Đáp án đúng là. B.

Muốn gõ các kí tự trên ở khu vực 2, em sử dụng phím Shift bên phải.

Luyện tập 3

Mở chương trình Kiran’s Typing Tutor, chọn nút lệnh Kids Typing và chọn bài học Colour để luyện gõ các từ chỉ màu sắc.

Trả lời:

Bước 1. Mở phần mềm Krian’s Typing Tutor. Chọn nút lệnh Kids Typing trên màn hình chính

Bước 2. Trong mục Course, chọn bài học Colours.

Bước 3. Gõ màu sắc tương ứng theo phần mềm

Bước 4. Nháy chuột vào nút lệnh Close để về màn hình chính

Soạn Tin học 4 Kết nối tri thức Bài 12B - Vận dụng

Hãy mở phần mềm Kiran’s Typing Tutor và chọn bài luyện tập gõ hàng phím số.

Trả lời:

Bước 1. Mở phần mềm Krian’s Typing Tutor. Chọn nút lệnh Kids Typing trên màn hình chính

Bước 2. Trong mục Course, chọn bài học Numbers.

Bước 3. Gõ số tương ứng theo phần mềm

Bước 4. Nháy chuột vào nút lệnh Close để về màn hình chính

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 108
  • Dung lượng: 142,9 KB
Sắp xếp theo