Giấy mời họp phụ huynh học kì 1 năm 2021 - 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối học kì 1 Online (3 mẫu)

Giới thiệu Tải về
  • 13 Đánh giá

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối kì 1 năm 2021 - 2022 gồm 3 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để viết giấy mời gửi tới các bậc phụ huynh thông báo thời gian, địa điểm họp sơ kết học kì 1 năm 2021 - 2022.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên cuộc họp phụ huynh học kì 1 vẫn phải tổ chức họp online. Vậy mời thầy cô tham khảo thêm cả mẫu giấy mời họp phụ huynh online. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm biên bản họp phụ huynh, để buổi họp diễn ra đúng tiến độ:

Giấy mời họp phụ huynh Online

UBND Huyện................

Trường.........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY MỜI
TRƯỜNG...................................

Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………

Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối kì 1 năm học 2021 - 2022.

Thời gian:….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Địa điểm: Phòng Zoom ID.................. Mật khẩu:........................... Lớp...... Trường..............

Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

.............., ngày...tháng...năm...

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Quý phụ huynh có thể tải Zoom về để tham gia họp phụ huynh trực tuyến tại đây:

Giấy mời họp phụ huynh - Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …....
TRƯỜNG.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:

Đúng vào lúc … h ngày … tháng ......năm ..............

Đến tại phòng học lớp … Trường .............……

Lý do: Để thông báo tình hình học tập học kỳ 1 của các em học sinh và một số công việc quan trọng

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ......năm ........

GVCN

Giấy mời họp phụ huynh - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập trong học kì I.

- Bàn kế hoạch học kì II.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

.............., ngày...tháng...năm...
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 26.941
  • Lượt xem: 77.701
  • Dung lượng: 98,4 KB
Tài liệu tham khảo khác