Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối năm 4 mẫu thư mời họp phụ huynh học kỳ 2 năm 2019 - 2020

Giới thiệu Tải về
  • 4 Đánh giá

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2019 - 2020 được giáo viên lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh nhằm thông báo, mời tham dự buổi họp phụ huynh cuối cùng của năm học. Mẫu giấy mời họp phụ huynh ghi rõ thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian họp để phụ huynh sắp xếp công việc tham gia đông đủ.

Năm học 2019 - 2020 kết thúc muộn hơn so với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thời điểm kết thúc năm học, cũng chính là lúc thời tiết rất nắng nóng, các em học sinh vừa kết thúc năm học, lại phải chuẩn bị cho năm học mới. Qua buổi họp phụ huynh giáo viên sẽ trao đổi, để phụ huynh nắm rõ tình hình học tập cũng như rèn luyện của con em mình.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh, để buổi họp diễn ra thuận lợi, theo đúng tiến độ.

Giấy mời họp phụ huynh - Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …..
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ………………………………

Phụ huynh em: ..……………… Học lớp:……….................

Đúng vào lúc ….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Đến tại văn phòng Trường ….........................……………..

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………..

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh - Mẫu 2

TRƯỜNG ………
LỚP.......

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .......................................

Phụ huynh em: .................. - Lớp: .................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ II

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập.

- Bàn kế hoạch liên hoan cuối năm.

Thời gian: Vào ..................... ngày ................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ......

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh - Mẫu 3

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh,

Trường…………..trân trọng kính mời Quý phụ huynh đến tham gia buổi Họp phụ huynh ….. năm học 20… – 20…..

Thời gian: Sáng thứ …, ngày ………………..

Địa điểm: Trường …………………………….

Cuộc họp được tiến hành giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên …….và trưởng ban cha mẹ học sinh với từng phụ huynh nhằm có nhiều thời gian và thuận lợi để trao đổi cụ thể những ưu điểm cần được phát huy và những hạn chế cần được khắc phục kịp thời trong quá trình học tập và sinh hoạt của từng học sinh tại trường ………

Qua cuộc họp này Nhà trường còn mong muốn Quý vị đóng góp thêm những ý kiến liên quan đến chương trình học và dịch vụ của nhà trường để nhà trường tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường…………… rất mong Quý Phụ huynh đi họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng,

Giấy mời họp phụ huynh - Mẫu 4

TRƯỜNG ………
LỚP……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------

GIẤY MỜI
V/v Họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ năm học …..

Kính gửi: Phụ huynh em ...................................– Học sinh lớp……..

Thực hiện Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ … năm học 20…-20… của nhà trường.

BGH trường ............ và GVCN lớp………trân trọng kính mời Ông (bà) bố trí thời gian đến dự cuộc họp phụ huynh lớp………

- Thời gian: ….h00 … thứ … ngày … tháng .. năm ….

- Địa điểm: Phòng học lớp………..trường .............

- Thành phần tham dự: GVCN lớp cùng toàn thể các bậc phụ huynh trong lớp.

- Nội dung:

+ Ổn đinh tổ chức;

+ Tuyên bố lý do;

+ Xem Clip giới thiệu các hoạt động của nhà trường và của lớp trong học kỳ….;

+ Báo cáo các hoạt động của của nhà trường và của lớp trong học kỳ …..;

+ Thông báo kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh trong lớp học kỳ….;

+ Nhận xét từng cá nhân học sinh trong học kỳ …. về các mặt: Diễn biến tâm lý, mối quan hệ cá nhân, ý thức học tập, ý thức rèn luyện, những cố gắng, ưu điểm, điểm mạnh, những vi phạm, nhược điểm, điểm yếu, hướng phát triển trong tương lai…và tư vấn cho phụ huynh các biện pháp giáo dục con em mình, tư vấn chọn nghề.

+ Thông báo các khoản tài chính.

Đây là hoạt động phối hợp giữa gia đình với nhà trường quan trọng trong công tác giáo dục học sinh.

Đây cũng là dịp để GVCN thông tin đến các bậc phụ huynh các hoạt động của nhà trường, của lớp và của cá nhân các em học sinh trong học kỳ….. Đồng thời bàn bạc với các bậc phụ huynh kế hoạch phối hợp giáo dục học sinh cũng như kế hoạch giáo dục của lớp, của nhà trường trong học kỳ …..

Vậy BGH nhà trường và GVCN lớp trân trọng kính mời Ông (bà) đến dự họp đông đủ thể hiện sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em mình.

Rất mong được đón tiếp Ông (bà)!

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 20.150
  • Lượt xem: 36.950
  • Dung lượng: 112,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo