Giấy mời luật sư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

GIẤY MỜI LUẬT SƯ
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện Kinh tế

Số thụ lý:……/KT, ngày……………….

Kính gửi: Văn phòng luật sư.................

Tôi là:………………………………..Giới tính: Nam/Nữ

Giấy CNMD số:.................... do công an:………………………cấp ngày:................

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Đại diện cho:………………………………………………..……

Tôi đề nghị quý Văn phòng cử luật sư:……………số thẻ luật sư:………thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong vụ kiện:………………tại tòa án Nhân dân:………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Sắp xếp theo