Giấy mời phỏng vấn

............., ngày ….. tháng …. năm 200…

Giấy mời phỏng vấn

Kính gởi : Anh/Chị …………………………………..

Công ty ............. chúng tôi chân thành cám ơn anh/chị đã cố gắng thu xếp dành thời gian tiếp xúc với Đại diện Phòng Quản lý Nguồn Nhân lực vào ngày …/…/….

Qua cuộc tiếp xúc, chúng tôi thật sự đánh giá cao trình độ và những hiểu biết của anh/chị về vị trí dự tuyển. Sự thể hiện của anh/chị qua cuộc phỏng vấn vòng ……….đã giúp chúng tôi đánh giá chính xác hơn kiến thức và năng lực của anh/chị.

Tuy vậy, để kiểm tra sự phù hợp của anh/chị với vị trí dự tuyển khi tiếp xúc thực tế với công việc, chúng tôi kính mời anh/chị đến trụ sở công ty liên hệ với Phòng Quản lý Nguồn Nhân lực vào lúc: … ….giờ ….ngày …./…./200….tại ................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 286
  • Lượt xem: 527
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 14 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Sắp xếp theo