Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2020 - 2021 (3 mẫu) Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên

Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2020 - 2021 được thầy cô chủ nhiệm lập ra vào dịp đầu năm học, nhằm lên kế hoạch giảng dạy cho từng tuần, từng tháng trong năm. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm 20 tình huống sư phạm thường gặp dành cho giáo viên chủ nhiệm.

Tải mẫu kế hoạch giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021
Tải mẫu kế hoạch giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021

Mời thầy cô cùng tham khảo mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm trong bài viết dưới đây, để xây dựng kế hoạch giảng dạy thật chu đáo, mang lại những tiết học bổ ích cho các em để nâng cao chất lượng học tập. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học 2020 - 2021.

Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên Tiểu học

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
____

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

......,ngày …tháng...năm 20…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Năm học 20… – 20…

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Căn cứ .................................. về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn................

Căn cứ trên những kết quả đạt được và thực tế khó khăn hạn chế, Trường TH.......................xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2019 – 2020 trên cơ sở tiếp thu, thực hiện vận dụng kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo..............như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là các giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

2. Khó khăn:

Đội ngũ GVCN về nhận thức, quan điểm chưa đồng bộ, dẫn đến sự phối hợp giáo dục học sinh đôi khi chưa chặt chẽ và kịp thời.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên sự quan tâm đến học tập của con em chưa đúng mức. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Thực hiện cuộc vận động "Hai không", yêu cầu đánh giá học sinh nghiêm túc, đúng quy chế sẽ tác động không nhỏ đến tư tưởng của một số học sinh học lực yếu, kém ý thức chưa cao có thể dẫn đến tình trạng bỏ học, đây là trở ngại không nhỏ đến công tác duy trì sĩ số và giáo dục học sinh cá biệt.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có kế hoạch và các giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học sinh.

- Thường xuyên gần gũi, tâm sự với học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh học tập, vận động các em chuyên cần đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.

- Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật vệ sinh, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp.

- Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề nếp hàng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.

- Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

- Sắp xếp thời gian đi thực tế đến gia đình học sinh tìm hiểu hoàn cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

2. Đối với nhà trường và các đoàn thể:

- Tổ chức thi đua theo các chủ đề trong năm học, nhằm xây dựng không khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Với phương châm: Học vui , vui học. Phối hợp với chuyên môn nhà trường trong các kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong quá trình dạy học.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội thiếu niên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, các hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học sinh.

- Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công bằng nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời chú ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao.

- Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, cập nhật các thông tin vào các loại hồ sơ, tránh hình thức, đối phó.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.

- Phó Hiệu trưởng - Tổ phó tổ chủ nhiệm.

- Tổng phụ trách đội - Tổ phó tổ chủ nhiệm.

- GVCN các lớp – Thành viên.

- Tổ chủ nhiệm 02 tháng họp 01 lần. Họp bất thường khi có công việc đột xuất.

III. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Tháng 08/20…

Chủ điểm

“Chào mừng năm học mới và truyền thống nhà trường”.

Nội dung

- Vận động học sinh đến lớp.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.

- Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.

- Tổ chức tập dượt đội hình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

- Tham gia lễ khai giảng năm học.

- Ổn định tổ chức lớp (chọn, cử cán bộ lớp, tổ...)

- Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

- Lao động tu sửa trường lớp hoặc hoạt động làm sạch trường, lớp học.

- Giáo dục, thực hành vệ sinh răng miệng.

- Phối hợp với TPT Ðội tổ chức Ðại hội Liên, Chi đội TNTP HCM

- Xây dựng và phổ biến nội quy, nề nếp học tập ở trường, ở nhà. Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8.

Tháng 09/20…

Chủ điểm

"Chào mừng Ngày khai trường – Tháng an toàn giao thông"

Nội dung

- Tổ chức hát các bài hát về mùa thu khai trường; Tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn giao thông khi tới trường.

- Họp phụ huynh, GVCN tìm hiểu làm quen với gia đình học sinh.

- Hướng dẫn thực hiện nề nếp sinh hoạt và học tập.

- Phát động thi đua chào mừng đại hội liên đội, đại hội Đoàn

- Triển khai các nội dung của phong trào thi đuaXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện “An toàn giao thông”

- Kiểm tra nề nếp lớp.

- Tìm hiểu những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính của năm học mới, hướng phấn đấu của bản thân và tập thể lớp trong năm học mới.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 9

Tháng 10/ 20…

Chủ điểm

CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Nội dung

- Cho học sinh tìm hiểu về chủ điểm: 20/10. Nghe và hát những ca khúc về mẹ, về phụ nữ Việt Nam anh hùng.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố các nền nếp hoạt động cho Học sinh – đội viên. Chú trọng công tác lao động tu sửa, giữ vệ sinh lớp học sân trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Phát động tuần lễ “ dạy tốt – học tốt” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tham gia đại hội chi đoàn, liên đội

- Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;

- Hoàn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ GVCN;

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với HT

- Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình hình của lớp

- Kết hợp với TPTĐ tổ chức cho hs: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày PNVN (ngày 20/10/1930 – 20/10/2018): Viết bài chủ đề Mẹ, học 1 số bài hát về mẹ, cô giáo.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10.

Tháng 11/20…

Chủ điểm

KÍNH YÊU THẦY CÔ

Nội dung

- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 với các nội dung: Học tập, văn hoá, văn nghệ, TDTT. Giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo.

- Theo dõi nề nếp, chuyên cần, vận động kịp thời.

- Hoàn thành quỹ Bảo hiểm y tế học sinh.

- Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong trường.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20 - 11

- Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

- Giáo dục môi trường.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11.

Tháng 12/20..

Chủ điểm

ƯỚNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Nội dung

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội và truyền thống dựng nước – giữ nước của dân tộc Việt Nam.

- Tiếp tục các hoạt động thi đua, lao động tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường. Phối hợp tích cực với các tổ chức: Đoàn TN, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá theo chủ đề.

- Tìm hiểu về anh hùng Phạm Văn Hai. Tổ chức thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Hai

- Tổ chức hội vui học tập chuẩn bị thi HKI. Hoặc giáo dục môi trường.

- Nghe nói chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12.

Tháng 1, 2 /20…

Chủ điểm

"Mừng đảng, mừng xuân"

Nội dung

- Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết học kỳ I; Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.

- Học tập những điều cần làm trong ngày Tết cổ truyền.

- Tổ chức Tham quan ngoại khoá cho học sinh thăm các bảo tàng hoặc các di tích lịch sử, di tích văn hóa.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Giáo dục vệ sinh răng miệng

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, 2.

- Tổ chức kỳ nghỉ tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm.

Tháng 03/20…

Chủ điểm

YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO

Nội dung

- Phối hợp với đoàn TN, Công đoàn tổ chức cho Học sinh tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

- Tổ chúc tìm hiểu ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3

- Giáo dục quyền trẻ em

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 3.

Tháng 04/20…

Chủ điểm

HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

Nội dung

- Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4 thống nhất đất nước, giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ chức đợt thi đua giành nhiều điểm tốt với hình thức "Tiến về Sài Gòn"

- Chú ý công tác giáo dục đạo đức cho HS, giáo dục học HS cá biệt.

- Tổ chức cho HS sưu tầm tranh, ảnh học tập và hoạt động của thiếu nhi các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4.

Tháng 05/20…

Chủ điểm

"Ngàn hoa dâng Bác".

Nội dung

- Phát động thi dua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác Hồ kính yêu.

- Tổ chức Hội vui học tập phục vụ cho ôn tập cuối năm.

- Thi tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ.

- Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tổng kết năm học đúng quy định, chính xác.

- Phối hợp với đoàn xã chuẩn bị kế hoạch cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 19/5.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5.

Tháng 6, 7/20…

Chủ điểm

"Hè, vui khỏe, bổ ích".

Nội dung

- Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01.6; ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

- Đề xuất với xã Đoàn, chi Đoàn thực hiện kế hoạch ôn tập văn hóa; rèn cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

- Đánh giá việc rèn luyện đối với HS có học lực, hạnh kiểm yếu; lập danh sách đề nghị hiệu trưởng phê duyệt và xét cho lên lớp.


Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 20… – 20… của trường ………. Giáo viên chủ nhiệm - công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động của nhà trường phát triển nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Vì vậy, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên của trường nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua dạy thật tốt học thật tốt để xây dựng trường …………. ngày càng vững mạnh theo phương châm “Thầy cô mẫu mực, học sinh tích cực, trường học thân thiện”.

...........

Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên THCS

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
--------
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

….., ngày …tháng...năm 20…

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

1. Đặc điểm

- Sĩ số: …………. - Nữ: …..HS (…%) - Nam: … HS (….%)

- Đoàn viên/Đội viên: …/…..

- Lưu ban:

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Họ tên HS Ghi chú
Con liệt sĩ    
Con thương binh    
Học sinh khuyết tật (ghi rõ tình trạng khuyết tật vào cột ghi chú)    
Gia đình khó khăn (ghi rõ hoàn cảnh vào cột ghi chú)    
Có vấn đề về sức khỏe (ghi rõ bệnh vào cột ghi chú)    

Học sinh cần đặc biệt quan tâm (ghi rõ biểu hiện vào cột ghi chú)

 

 

2. Phân tích tình hình lớp:

(Ghi rõ những thuận lợi, khó khăn về: chất lượng học sinh, đội ngũ cán bộ lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sự hỗ trợ của CMHS ... , trình độ học sinh, hoàn cảnh học sinh, học sinh có cá tính…..)

* Thuận lợi:

- Cán bộ lớp chủ động, biết sắp xếp và hoàn thành công việc đúng thời hạn, có hiệu quả

- Giáo viên tâm huyết, bám sát tình hình học sinh

- CMHS nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của lớp, trường, quan tâm đến các con

* Khó khăn:

- Một số phụ huynh chưa hợp tác với giáo viên trong việc đôn đốc và dạy bảo con, còn nuông chiều, chưa nghiêm khắc với những khuyết điểm của con

- Chất lượng học sinh không đồng đều, nhiều học sinh trung bình, tiếp thu bài chậm, chưa tập trung, hay quên

- Học sinh có cá tính:

+.………..: mải chơi, thích ăn diện, hay đánh son phấn, giao lưu rộng với các bạn lớp khác và các anh chị lớp lớn

+ ……………: Từ trường quốc tế chuyển vào, vẫn chưa bắt kịp với không khí học tập của lớp, bất hợp tác với giáo viên, không tham gia hoạt động nhóm với các bạn

….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

3. Kết quả năm học trước:

+ Học lực:

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %
                     

+ Hạnh kiểm:

Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
                     

III. ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 20…- 20….

1. Danh hiệu tập thể lớp:

….………………………………………………………………………………………

2. Kết quả giáo dục học sinh:

- Học lực:

+ Học lực:

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %
                     

+ Hạnh kiểm:

Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
                     

- Số lượng học sinh đạt HSG cấp Quận:

- Số lượng học sinh đạt HSG cấp TP:

- Số lượng học sinh đạt giải các cuộc thi khác:

- Thi vào 10 (dành cho K9):

+ Điểm TB môn Văn: ………… Điểm TB môn Toán: ………………

3. Công trình măng non: (vệ sinh hành lang, lớp học; chăm sóc bồn cây; hỗ trợ công tác phòng thí nghiệm; hỗ trợ sắp xếp sách tại phòng thư viện …)

- Vệ sinh hành lang, lớp học; sắp xếp sách tại phòng thư viện

4. Hoạt động sáng tạo: GVCN lựa chọn 1 hoạt động có tính sáng tạo (có thể thực hiện trong và ngoài trường). Ghi rõ tên hoạt động và mô tả sơ qua về ý tưởng cho hoạt động đó.

- Chuyên đề: “Giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe vị thành niên”: kết hợp với phòng tâm lý tuổi hồng tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG: GVCN căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh và tình hình lớp để ây dựng kế hoạch tháng.

Tháng/ năm

Kế hoạch

Nội dung thực hiện

 

 

 

 

 

 

8/20.....

Ổn định tổ chức lớp

Kiểm tra danh sách, số lượng học sinh năm học mới

Phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ lớp, ban chỉ huy chi Đội

Thông báo thời khóa biểu

Thống kê số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cần quan tâm theo dõi

Triển khai dạy nội quy nhà trường

Tổ chức giảng dạy nội quy nhà trường

Yêu cầu học sinh kí cam kết thực hiên nội quy nhà trường

Thảo luận quy định riêng của lớp về xử lý vi phạm nội quy

Triên khai dạy truyền thống nhà trường

Tổ chức cho học sinh tham quan phòng truyền thống

Thông báo kết quả của trường trong năm học 20.....- 20.....

Dạy học sinh biết tự hào về truyền thống nhà trường

9/20.....

Khai giảng năm học mới

 

Tham gia các hoạt động của nhà trường

Ổn định nề nếp, học tập, kỉ luật

Phân công cán sự bộ môn theo dõi tình hình học tập, có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém

Họp CMHS

Thông báo tình hình lớp năm học 20.....-20.....

Đề ra phương hướng hoạt động năm học

Tổ chức vui Tết trung thu

Kết hợp với ban đại diện CMHS

Hướng ứng tháng ATGT

Giáo dục học sinh có ý thức thực hiện nghiêm túc luật lệ ATGT, kí cam kết

10/20.....

Tổ chức cho HS đi tham quan

Theo kế hoạch của nhà trường

Tổ chức chuyên đề

Thảo luận chủ đề: “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy”

Sơ kết giữa kì

Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi

11/20.....

Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tham gia các hoạt động: văn nghệ, làm báo tường...

Sinh hoạt theo chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”

Đăng kí “Tháng học tốt, tuần học tốt”

12/20.....

Ôn tập và kiểm tra HKI

Hướng dẫn HS làm đề cương và ôn tập

Sơ kết HKI

Họp CMHS, Thông báo kết quả học lực, hạnh kiểm HKI

Sơ kết trên lớp: Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt HSG, HSTT, hs chịu khó vươn lên trong học tập, cán bộ lớp...

SH theo chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn”

Thi tìm hiểu truyền thống cách mạng ở địa phương

1/20.....

Ổn định nề nếp, học tập đầu HKII

Dựa và kết quả HKI để có kế hoạch và điều chỉnh hợp lý

Nghỉ Tết

Học sinh ký cam kết nghỉ Tết

SH theo chủ đề: “Mừng Đảng mừng xuân”

Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, viết vẽ ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương đất nước

2/20.....

Ổn định nề nếp, học tập của học sinh sau nghỉ Tết

Đôn đốc học sinh thực hiện nếp chuyên cần

Tăng cường kiểm tra việc học bài, làm bài ở nhà

Thực hiện trường học “Xanh – Sạch – Đẹp”

Tổng vệ sinh lớp học, hành lang...

3/20.....

Sơ kết giữa kì

Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi

 

Hưởng ứng tháng Thanh niên

Tổ chức diễn đàn: “Tiến bước lên Đoàn”

4/20.....

SH theo chủ đề kỉ niệm ngày 30/4

Văn nghệ chào mừng ngày 30/4, hội vui học tập

Ôn tập kiểm tra HKII

Kết hợp với GVBM, có kể hoạch bổ trợ kiến thức cho hs yếu kém

5/20.....

Thi học kì

Giáo dục học sinh ý thức nghiêm túc, trung thực trong thi cử

Đôn đốc, kiểm tra việc làm đề cương và học bài của học sinh

Tổng kết năm học

Họp CMHS: thông báo kết quả rèn luyện Học lực, hạnh kiểm

Phương hướng hoạt động hè 20.....

Liên hoan, tổng kết, trao thưởng cho học sinh

VII. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 

.……… ngày …. tháng năm 20.....

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên THPT

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
--------
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

….., ngày …tháng...năm 20…

Họ và tên giáo viên: ……………………………………………

Lớp chủ nhiệm: ……………………………………………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

+ Tổng số học sinh đầu năm : …….

Trong đó:

- Số học sinh nam:  
- Số học sinh nữ:  
- Con TB; Bệnh binh  
- Con Liệt sĩ  
- Xã, Thôn hỗ trợ ĐBKK  
- Con gia đình có công CM  
- Bị bỏ rơi  
- Hưởng trợ cấp xã hội  
- Con LLVT  
- Con Anh hùng LLVT  
- Khuyết tật  
- Học sinh thuộc diện hộ nghèo  
- Học sinh thuộc diện cận hộ nghèo  
- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ  
- Học sinh cư trú thôn 135 hay 116  
- BHYT (nơi cấp)  
- Lưu ban (nếu có)  
- Đoàn viên  

+ Hạnh kiểm (năm học trước)

Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ %
Tốt    
Khá    
Trung bình    
Yếu    
Kém    

+ Học lực (năm học trước)

Học lực Số lượng Tỉ lệ %
Giỏi    
Khá    
Trung bình    
Yếu    
Kém    

+ Ngay từ đầu năm học (tập thể lớp và Chi đoàn) đã bầu ra BCS lớp cùng BCH Chi đoàn.

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1   Lớp trưởng
2   Lớp phó học tập
3   Lớp phó đời sống
4   Lớp phó VTM
5   Lớp phó Lao động
6   Thư ký
7   Bí thư
8   Phó Bí thư
9   Ủy viên BCH CĐ

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS.

- GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và có tinh thần thi đua học tốt

- Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, có bộ sách GK……………………………….

- Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh………..

- Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao…

- Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập…………………

- 100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp……………………………………

2. Khó khăn:

- Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không chú ý nghe giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp

- Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp

- Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm

- Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.

- …………………………………………………………………………………………

3. Nguyên nhân của những công việc chưa đạt yêu cầu đề ra năm học trước:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1/ Duy trì số lượng:

- 100% HS đi học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh……

- Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học, không có HS bỏ học giữa chừng.

- …………………………………………………………………………………………

* Biện pháp

- GVCN thực hiện tốt vai trò của mình, ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp, kiếm tra sĩ HS số hằng buổi, theo dõi HS vắng học không lý do.

- …………………………………………………………………………………………

2/ Giáo dục hạnh kiểm:

a/ Chỉ tiêu:

- 100% hs của lớp học tập, thảo luận nội quy, thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học.

- 100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ, bỏ tiết.

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu.

- Thường xuyên củng cố nền nếp lớp, xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh.

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

................

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 27.285
  • Lượt xem: 197.757
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 261,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo