Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27 Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 (3 mức độ)

Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27 mang tới ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt cho cả 3 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạoKết nối tri thức, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 4 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa học kì 1 năm 2023 - 2024. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 sách Kết nối tri thức

Nội dung kiểm tra

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: các số có nhiều chữ số; số chẵn, số lẻ; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; biểu thức chứa chữ, so sánh; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.

Số câu

3

3

2

1

6

3

Số điểm

1,5

1,5

2

1

3

3

Đại lượng và đo các đại lượng: Yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2; m2; mm2.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đo góc.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Giải bài toán có ba bước tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

4

4

4

1

8

5

Số điểm

2

2

5

1

4

6

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 sách Cánh diều


TT
CHỦ ĐỀMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTL TNKQ TL TNKQ TL
1 SỐ HỌC
Số câu
131115

Câu số
14, 5, 6 7 8

Số điểm
1,03,02,02,01,07,0
2HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
Số câu
112

Câu số
23

Số điểm
1,01,02,0
TỔNG Số câu 2311 135
Số điểm 2,03,01,02,0 2,03,07,0

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 Chân trời sáng tạo

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

- Số chẵn, số lẻ

- Tích chất kết hợp và giao hoán của phép cộng

- Dãy số liệu.

- Biểu thức có chưa chữ

Số câu

5

5

Câu số

1,2,3,4,5

Số điểm

- Biểu đồ.

- Thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

7

Số điểm

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Bài toán giải bằng ba bước tính.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng số

Số câu

6

1

1

1

7

2

Số điểm

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 4 Cánh diều

TT

Nội dung

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu

- Nhận biết các chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản đọc.

- Nêu được nhận xét về chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản.

- Nêu được bài học rút ra từ văn bản.

S ố câu

2

1

1

2

2

Câu số

1, 2

3

4

Số điểm

1

1

1

1

2

- Nhận biết danh từ

- Xếp các danh từ vào hai nhóm: danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật.

- Xác định tác dụng của dấu gạch ngang.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

5

6

7

Số điểm

0,5

1

0,5

1

1

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

1,5

1

0,5

1

1

2

3

2

Viết

Viết bài văn tả cây cối

5

TỔNG

10

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 4 KNTT

TRƯỜNG TH .................

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4
(BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

Nội dung kiểm traSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TN TL HT khác TN TL HT khác TN TL HT khác
Đọc hiểuSố câu21115
Câu số1,2345
Số điểm10.50,513
Kiến thức tiếng việtSốcâu1124
Câu số678;9
Số điểm1124
TổngSố câu212139
Số điểm111,50,537

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTL
1Chính tảSố câu11
Câu số1
Số điểm22
2 ViếtSố câu11
Câu số1
Số điểm88
Tổng số câu112
Tổng số điểm2810

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023 – 2024)

MÔN: T IẾNG VIỆT 4 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Chủ đề/ Bài học

Mức độ

Tổng số câu

Điểm số

Mức 1 Nhận biết

Mức 2

Kết nối

Mức 3

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc hiểu văn bản

3

1

4

0

2 ,0

Luyện từ và câu

1

0,5

0,5

2

0

4 ,0

Luyện viết chính tả

1

0

1

1,5

Luyện viết bài văn

1

0

1

2,5

Tổng số câu TN/TL

3

1

1,5

1

1,5

6

2

8 câu/10đ

Điểm số

1 , 5

2,0

2,5

0,5

3,5

7,0

3,0

10,0

Tổng số điểm

3,5

35 %

2 , 5

25 %

4 , 0

40 %

10,0

100%

10,0

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024!

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 309
  • Lượt xem: 10.230
  • Dung lượng: 39,6 KB
Sắp xếp theo