Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 (3 mức độ)

Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo bao gồm môn Toán, Tiếng Việt. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 4 theo Thông tư 27 gồm 1 ma trận môn Tiếng Việt, 4 ma trận môn Toán, chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa học kì 1 năm 2023 - 2024. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 Chân trời sáng tạo

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

- Số chẵn, số lẻ

- Tích chất kết hợp và giao hoán của phép cộng

- Dãy số liệu.

- Biểu thức có chưa chữ

Số câu

5

5

Câu số

1,2,3,4,5

Số điểm

- Biểu đồ.

- Thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

7

Số điểm

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Bài toán giải bằng ba bước tính.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng số

Số câu

6

1

1

1

7

2

Số điểm

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023 – 2024)

MÔN: T IẾNG VIỆT 4 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Chủ đề/ Bài học

Mức độ

Tổng số câu

Điểm số

Mức 1 Nhận biết

Mức 2

Kết nối

Mức 3

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc hiểu văn bản

3

1

4

0

2 ,0

Luyện từ và câu

1

0,5

0,5

2

0

4 ,0

Luyện viết chính tả

1

0

1

1,5

Luyện viết bài văn

1

0

1

2,5

Tổng số câu TN/TL

3

1

1,5

1

1,5

6

2

8 câu/10đ

Điểm số

1 , 5

2,0

2,5

0,5

3,5

7,0

3,0

10,0

Tổng số điểm

3,5

35 %

2 , 5

25 %

4 , 0

40 %

10,0

100%

10,0

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách CTST

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 33
  • Lượt xem: 1.301
  • Dung lượng: 115,7 KB
Sắp xếp theo