Kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023 Hướng dẫn tổng kết năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023 gồm 2 mẫu, giúp thầy cô xây dựng khung chương trình, kế hoạch cho lễ bế giảng năm học 2022 - 2023 thật chu đáo, để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng năm học 2022 - 2023 cần ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung chương trình buổi lễ tổng kết năm học 2022 - 2023. Ngoài ra, thầy cố có thể tham khảo mẫu kịch bảnlời dẫn chương trình để buổi lễ tổng kết diễn ra thuận lợi hơn. Mời thầy cô cùng tải miễn phí:

Kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023 - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT………..
TRƯỜNG…………..

Số: /………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.……, ngày tháng .....năm .......

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tổng kết năm học..............

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học............trường………..;

Nhằm tổng kết hoạt động giáo dục năm học............., khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong năm học..........

Trường ………………… xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học .......... với những nội dung chủ yếu sau:

I. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc …..giờ ….. phút ngày ……

- Tại sân trường………………………………..

II. Thành phần tham dự:

- UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện………..

- Đảng ủy, UBND và các ban ngành……………

- Đại diện Cha mẹ học sinh

- Toàn thể CB, GV, NV và học sinh nhà trường.

Lưu ý: GVCN thông báo cho học sinh ngày tổng kết để học sinh dự và nhắc nhở đồng phục của học sinh: Áo trắng, quần sẫm màu, đeo khăn quàng, đội mũ canô, đeo thẻ (các lớp phải có ghế ngồi, biển lớp, 2 cờ Tổ quốc).

III. Nội dung, chương trình buổi lễ:

1. Phần nghi thức:

- Văn nghệ chào mừng (Giao đ/c…………………: 3 tiết mục học sinh, Giao Đoàn thanh niên: 2 tiết mục giáo viên, 1 tiết mục múa cả nam và nữ, yêu cầu luyện tập chu đáo).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu-khách dự.

- Chào cờ và hát Quốc ca (Tất cả các đ/c hát Quốc ca theo nhạc nền).

2. Nội dung:

- Thông qua báo cáo tổng kết năm học..........

- Cảm nghỉ của giáo viên.

- Cảm nghĩ của học sinh.

- Công bố QĐ khen thưởng..........

- Ý kiến cấp trên (nếu có).

- Đáp từ và bế mạc buổi lễ.

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Dẫn chương trình:

.……………………………

2. Chuẩn bị trước và sau buổi lễ: Phụ trách vệ sinh và mang bàn ghế làm sân khấu (Lớp trực tuần).

- Chiều ngày ............

+ Vệ sinh chuẩn bị lễ

+ Mang ghế làm sân khấu

- Sau lễ ngày …..........

+ Dọn bàn ghế sau lễ (lớp trực tuần)

+ Vệ sinh sân trường sau lễ. (lớp trực tuần và Các GVCN huy động học sinh các lớp thực hiện giúp)

- GVCN: quản lí học sinh trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, tránh không để vi phạm (đồng phục, nói chuyện, đùa giỡn thiếu văn hoá…).

- Các lớp: vệ sinh, nhặt rác ở bồn hoa và ô cây mà lớp phụ trách (trong sân và ngoài cổng trường, đường lên trường, khu nội trú) trước ngày ….......... để đón lễ. (Giao TPT Đội phân công, kiểm tra thực hiện, nếu cần thiết có thể tổ chức lao động rãy cỏ, vệ sinh)

3. Phụ trách trang trí khánh tiết, tiếp tân:

- Đoàn thanh niên: chịu trách nhiệm trang chí khánh tiết sân khấu, tăng âm loa đài.

- Tiếp Tân: (Các đồng chí chú ý tự giác, không để nhắc nhở)

+ Các đ/c…………………………….

+ Bê lễ: …………………………….

+ Chuẩn bị phần thưởng: ……………………………

+ Chuẩn bị nước, chè: ……………………………

4. Giấy mời, giấy khen.

- Chuẩn bị Giấy khen cho học sinh: …………………………….

- Giấy mời:

+ …………………………… in giấy mời.

+ Đi mời: ……………………………

5. Tổ thực phm: (06 mâm)

+ Giao BCH Công đoàn: Phân công cụ thể cho các đ/c (Đ/c……………… làm tổ trưởng).

6. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự:

- Đ/c Dũng phụ trách: Bảo vệ hướng dẫn chỗ để xe khách; bảo vệ an ninh trật tự trong trường, khu nội trú.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2022 - 2023 của trường ……………………………, yêu cầu CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (theo dõi);
- Công đoàn, chi đoàn (phối hợp);
- GV, NV (/t/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

……………………………

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số: /…… ngày..........)

STTNội dung công việcNgười thực hiệnPhụ trách chínhGhi chú
1Chỉ đạo chungBan giám hiệuChỉ đọa toàn bộ các hoạt
2Dẫn chương trìnhHoàn thiện trình hiệu trưởng trước ngày ...........
3Trang trí khánh tiếtHoàn thành trước 17 giờ ngày ...........Chuẩn bị 2 phương án nếu trời mưa tổ chức trong nhà ăn
4Văn NghệTập luyện xong trước ngày ............Chú ý đảm bảo yêu cầu.
Tập luyện xong trước ngày …..........Chú ý đảm bảo yêu cầu.
5Thực phẩm (06 mâm)Chuẩn bị chế biến thực phẩm từ chiều ...........
6Giấy mời, giấy khenHoàn thiện trình hiệu trưởng trước ngày …..........
7Nước, chèChuẩn bị chu đáo đầy đủ
8Tiếp tân
9Vệ sinhĐảm bảo sạch sẽ
10Bài phát biểu của học sinhHoàn thiện trình hiệu trưở....................
11Báo cáo tổng kết
12Bài phát biểu của giáo viênHoàn thiện trình hiệu trưởng trước ngày …..........
13Công tác khác: Thu dọn. Sau khi ăn uống xong tất cả các đồng chí cùng thu dọn, rửa bát.Sau buổi lễ kết thúc
14Trang phục giáo viênNam: Com lê, áo trắng thắt cà vạt.
Nữ: áo dài, trang phục truyền thống
Tất cả cán bộ giáo viênYêu cầu thực hiện nghiêm túc

HIỆU TRƯỞNG

……………………………

Kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023 - Mẫu 2

SỞ GD & ĐT.................
TRƯỜNG THPT............

Số: /KH-THPTĐP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tổng kết năm học.......

Căn cứ Công văn........ của Sở Giáo dục và Đào tạo...... về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học...... đối với giáo dục trung học

Thực hiện nhiệm vụ năm học...... của trường THPT......., nay trường THPT....... xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học...... như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tổng kết công tác GD&ĐT nhà trường năm học.......; thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; công bố các số liệu, chỉ tiêu đạt được so với Kế hoạch năm học đề ra.

- Đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong năm học........

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Nội dung chương trình

Stt

Nội dung

Người thực hiện

Ổn định tổ chức

.........................

Văn nghệ chào mừng

.........................

Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biều

.........................

Thông qua chương trình của buổi lễ

.........................

Báo cáo tổng kết

.........................

Lễ trưởng thành và tri ân của HS khối 12

.........................

Thông qua các quyết định và tổ chức khen thưởng học sinh

.........................

Phát biểu của Ban đại diện cha mẹ học sinh

.........................

Đại biểu phát biểu ( nếu có)

.........................

Phát biểu đáp từ của lãnh đạo nhà trường

.........................

Chụp hình lưu niệm

.........................

Kết thúc chương trình.

.........................

Trao thưởng HS tiên tiến tại các lớp

.........................

Liên hoan thân mật tại Hội trường

.........................

* Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 28/5/2022

* Thành phần tham dự: toàn thể CBGVCNV nhà trường.

* Địa điểm: trường THPT......

2. Phân công chuẩn bị buổi lễ:

 • Làm thư mời: ..................
 • Trang trí lễ: ........................
 • Trang trí phông màn lễ Tổng kết: ..................
 • Âm thanh:..................
 • Nước uống:..................
 • Chụp hình: ..................
 • Hướng dẫn học sinh xếp hàng nhận thưởng: ..................
 • Ổn định HS đầu buổi, báo cáo sĩ số lớp về thầy Tý: ..................
 • Các lớp GVCN cho HS làm vệ sinh sạch sẽ trước 6h30
 • Quản lý trật tự HS trong lễ: ..................
 • Hỗ trợ hoa, bưng bê giấy khen khi khen thưởng:..................
 • Chuẩn bị Hội trường A: ..................
 • Trang phục học sinh: ..................
 • Chuẩn bị rạp, cơm liên hoan: ..................

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chức Lễ tổng kết năm học................... Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Website;

- Lưu: VT.

Hiệu Trưởng

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 2.416
 • Lượt xem: 20.264
 • Dung lượng: 170,9 KB
Sắp xếp theo