Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2020 - 2021 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2020 - 2021 được nhà trường lập ra, rồi gửi tới các bậc phụ huynh học sinh, lãnh đạo để mời tham dự lễ bế giảng năm học 2020 - 2021 sắp tới. Với 2 mẫu giấy mời lễ bế giảng này thầy cô dễ dàng chỉnh sửa, thêm bớt nội dung, rồi in ra rất thuận tiện.

Giấy mời tổng kết năm học 2020 - 2021 có ghi rõ thời gian, địa điểm, còn mặt sau ghi rõ quy trình buổi lễ, thời gian cụ thể ra sao. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 2 mẫu giấy mời trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giấy mời tổng kết năm học - Mẫu 1

Mẫu giấy mời tổng kết năm học
Mẫu giấy mời tổng kết năm học

Giấy mời tổng kết năm học - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……………...

TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: …/GM

.., ngày... tháng...năm 20…..

GIẤY MỜI
DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… - 20…

Trường....…………….........trân trọng kính mời:

Ông/bà:.........…………………………………

Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20….

Thời gian: …. ngày, vào lúc...ngày.../.../20…..

Địa điểm: Trường............……………………

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”;

- Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.773
  • Lượt xem: 10.559
  • Dung lượng: 283,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: