Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2022 - 2023 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2022 - 2023 gồm 3 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để gửi giấy mời tổng kết năm học tới các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương về tham dự lễ bế giảng năm học 2022 - 2023.

Mẫu giấy mời tổng kết năm 2022 - 2023 được thiết kế sẵn, thầy cô chỉ cần chỉnh sửa thông tin cho phù hợp với trường mình. Nội dung giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm, quy trình buổi lễ ra sao để người tham dự nắm rõ. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí:

Giấy mời tổng kết năm học - Mẫu 1

Mẫu giấy mời tổng kết năm học
Mẫu giấy mời tổng kết năm học

Giấy mời tổng kết năm học - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÀ

Trân trọng kính mời:

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện..............

- Đại diện Đảng ủy, UBND xã ..............

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã ..............

- BCH hội CMHS trường.......................

- Toàn thể CB-GV-NV và học sinh trường Tiểu học ..............

2. Thời gian:

- Tổng kết trong học sinh: Từ .......ngày..........

- Tổng kết trong CB-GV-NV: Từ .........ngày................

3. Địa điểm: Tại Trường Tiểu học.................

4. Nội dung:

Đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học ...............của CB-GV-NV và học sinh Trường Tiểu học...........

Nhận được giấy mời này, kính mong đ/c đến dự đúng thành phần và thời gian quy định để khỏi trở ngại cộng việc chung./.

........., ngày .........tháng ........năm ..........

T/M TRƯỜNG..............

HIỆU TRƯỞNG

Giấy mời tổng kết năm học - Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT……………...

TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: …/GM

.., ngày... tháng...năm 20…..

GIẤY MỜI
DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… - 20…

Trường....…………….........trân trọng kính mời:

Ông/bà:.........…………………………………

Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20….

Thời gian: …. ngày, vào lúc...ngày.../.../20…..

Địa điểm: Trường............……………………

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”;

- Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.520
  • Lượt xem: 23.673
  • Dung lượng: 169,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo