Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 trang 14 - Tập 1

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 14 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 14 tập 1

Bài 1.13 (trang 14 SGK Toán 6 Tập 1)

Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3 532 và 3 529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp sáu số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn

Gợi ý đáp án:
  • Các số liền trước và liền sau của số 3 532 là: 3 531 ; 3 533 ; 3 534
  • Các số liền trước và liền sau của số 3529 là: 3 528 ; 3 527 ; 3 530
  • Sáu số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3 527; 3 528; 3530; 3 531; 3 533; 3 534

Bài 1.14 (trang 14 SGK Toán 6 Tập 1)

Cho ba số tự nhiên a, b, c, trong đó a là số nhỏ nhất. Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai điểm a và c. Hãy dùng kí hiệu "<" để mô tả thứ tự của ba số a, b, c. Cho ví dụ bằng số cụ thể.

Gợi ý đáp án:

Theo đề bài ta có: Số a nhỏ nhất nên điểm a nằm bên trái hai điểm b và c

Do đó chắc chắn a < b

Mà điểm b nằm giữa hai điểm a và c nên điểm b nằm bên trái điểm c

Do đó b < c

Theo tính chất bắc cầu nên ta có: a < b < c

Ví dụ: a = 1; b = 3; c = 5

Số a bé nhất và điểm b nằm giữa hai điểm a và c trên tia số.

Bài 1.15 (trang 14 SGK Toán 6 Tập 1)

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) M = {x N| 10 x < 15}

b) K = {x N*| x 3}

c) L = {x N| x 3}

Gợi ý đáp án:

a) M = {10; 11; 12; 13; 14}

b) K = {1; 2; 3}

c) L = {0; 1; 2; 3}

Bài 1.16 (trang 14 SGK Toán 6 Tập 1)

Ba bạn An, Bắc, Cường dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Cường đặt tên cho các điểm đó theo thứ tự từ dưới lên là A, B, C và giải thích rằng điểm A ứng với chiều cao của bạn An, B ứng với chiều cao của bạn Bắc và C ứng với chiều cao của bạn Cường. Biết rằng bạn An cao 150cm, bạn Bắc cao 153cm, bạn Cường cao 148cm. Theo em, Cường giải thích như thế có đúng k? Nếu không thì phải sửa như thế nào cho đúng?

Gợi ý đáp án:

Theo giải thích của Cường thứ tự chiều cao đánh dấu từ thấp đến cao là A, B, C tương ứng với chiều cao của ba bạn An, Bắc, Cường.

Nghĩa là thứ tự chiều cao tăng dần của ba bạn lần lượt là An, Bắc, Cường.

Theo thực tế:

Ta có 148cm < 150cm < 153cm

Nên thứ tự chiều cao tăng dần tương ứng của ba bạn lần lượt là: Cường, An , Bắc.

Vậy giải thích của Cường là chưa chính xác và thứ tự từ dưới lên của các điểm trên cây sào là C, A, B.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 115
  • Dung lượng: 76,1 KB