Toán 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 trang 12 - Tập 1

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Cách ghi số tự nhiên. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 12 tập 1

Bài 1.6 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

a) Đọc mỗi số đã cho

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu

Gợi ý đáp án:

a) Đọc các số đã cho:

 • 27 501: Hai mươi bảy nghìn năm trăm lẻ một
 • 106 712: Một trăm lẻ sáu nghìn bảy trăm mười hai
 • 7 110 385: Bảy triệu một trăm mười nghìn ba trăm tám mươi năm
 • 2 915 404 267: Hai tỉ chín trăm mười năm triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu.

b) Chữ số 7 trong mỗi số bên dưới có giá trị là:

 • 27 501: Chữ số 7 nằm ở hàng nghìn và có giá trị là 7 x 1 000 = 7 000
 • 106 712: Chữ số 7 nằm ở hàng trăm và có giá trị là 7 x 100 = 700
 • 7 110 385: Chữ số 7 nằm ở hàng triệu và có giá trị là 7 x 1 000 000 = 7 000 000
 • 2 915 404 267: Chữ số 7 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị là 7 x 1 = 7

Bài 1.7 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:

a) 400        b) 40           c) 4

Gợi ý đáp án:

a) Chữ số 4 có giá trị bằng 400 khi nó đứng ở hàng trăm.

b) Chữ số 4 có giá trị bằng 40 khi nó đứng ở hàng chục.

c) Chữ số 4 có giá trị bằng 4 khi nó đứng ở hàng đơn vị.

Bài 1.8 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Đọc các số La Mã XIV; XVI; XXIII

Gợi ý đáp án:

Đọc các số La Mã đã cho như sau:

 • XIV: Mười bốn
 • XVI: Mười sáu
 • XXIII: Hai mươi ba

Bài 1.9 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25

Gợi ý đáp án:

Các số đã cho viết dưới dạng số La Mã như sau:

 • 18: XVIII
 • 25: XXV

Bài 1.10 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

Gợi ý đáp án:

Vì chữ số 0 không thể đứng đầu, các chữ số 0 và chữ số 9 nằm xem kẽ nhau nên số tự nhiên cần tìm là: 909 090

Bài 1.11 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là 50.

Gợi ý đáp án:

Chữ số 5 có giá trị là 50 = 5 x 10 ⇒ 5 là đứng ở vị trí hàng chục ⇒ b = 5

Vì a là số khác 0, a, b, c không trùng nhau ⇒ c = 0

Nên a = 3

Vậy số cần tìm là 350.

Bài 1.12 (trang 12 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo; mỗi hộp có 10 gói; mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Gợi ý đáp án:

Một gói kẹo có 10 cái kẹo ⇒ 9 gói kẹo sẽ có: 9 x 10 = 90 (cái kẹo)

Mỗi hộp có 10 gói kẹo ⇒ 1 hộp sẽ có: 10 x 10 = 100 (cái kẹo)

⇒ 9 hộp sẽ có: 9 x 100 = 900 (cái kẹo)

Mỗi thùng có 10 hộp kẹo ⇒ 1 thùng sẽ có: 10 x 100 = 1000 (cái kẹo)

⇒ 9 thùng sẽ có 9 x 1000= 9000 (cái kẹo)

Vậy tổng số kẹo người đó mua là:

9000 + 900 + 90 = 9990 (cái kẹo)

Đáp án: 9990 cái kẹo

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 03
 • Lượt xem: 93
 • Dung lượng: 106,2 KB